Nezařazené

Norské fondy podpoří adaptaci měst a obcí

Posted on

V příštím roce se naskytne jedinečná příležitost městům a obcím, které se chtějí připravit na dopady změny klimatu. Norské fondy je podpoří financemi na zpracování strategie adaptace či na realizaci konkrétních přírodě blízkých opatření. Dříve či později bude třeba adaptovat všechny obce. Využijte možnost realizovat první kroky s pomocí externího financování. Již na začátku prosince […]

Nezařazené

Přednášíme pro Vás na semináři „Adaptace obcí na klimatické změny“

Posted on

Přijali jsme pozvání MAS Moravský kras a vystoupili 19. 11. 2019 na semináři ADAPTACE OBCÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY s prezentací Jak začít s adaptacemi a kde na to vzít peníze. Pojmenovali jsme stávající problémy ve městech a obcích a ukázali příležitosti, které přizpůsobení prostředí změněným podmínkám představuje. A to jak z hlediska funkčního využívání veřejných […]

Nezařazené

Přijali jsme pozvání na odbornou besedu komise pro životní prostředí do Tišnova

Posted on

Diskutovali jsme tak s odbornou i laickou veřejností a zástupci místní samosprávy o dostupných technologiích pro místní samosprávu i o využití satelitních dat pro adaptaci na změnu klimatu. V Tišnově je téma klimatické změny vnímáno velmi intenzivně, protože se nedostatek pitné vody projevil hned v několika okolních obcích a Tišnovské občany trápí znatelné sucho viditelné […]

Nezařazené

Dodáváme první studie

Posted on

Pracujeme na prvních studiích ve vybraných obcích a městech v České republice. Velká města jako jsou Praha, Brno či Plzeň již pracují se satelitními daty v oblasti životního prostředí. Připojte se k nim a staňte se jedním z prvních zákazníků, jejichž případové studie budou představeny tisku i odborné veřejnosti. Neváhejte a ozvěte se nám.