Asitis

Články

Město pod klimatickou lupou. Mělník má detailní mapy zranitelnosti vůči změně klimatu

Mělník má detailní mapy, které znázorňují zranitelnost města vůči změně klimatu. Pomocí analýzy dat z družicových snímků popisují zeleň, vlhkost povrchu nebo teplotu v území, a zobrazují rozmístění citlivých skupin obyvatelstva. Každý občan města se tak může podívat z různých pohledů na svoji ulici, okolí kanceláře nebo oblíbené náměstí. Mapy jsou součástí právě připravované Adaptační strategie na změnu klimatu …

Město pod klimatickou lupou. Mělník má detailní mapy zranitelnosti vůči změně klimatu Pokračovat ve čtení »

Zkoumáme jak malé vodní plochy brání hydrometeorologickým extrémům

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) podpoří vědecko-výzkumný projekt s názvem “Potenciál rozvoje malých vodních ploch v krajině jako adaptačních opatření k eliminaci hydrometeorologických extrémů“. Hlavním řešitelem je Vysoké učení technické v Brně, spoluřešiteli jsou dále Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy a společnosti ASITIS a Atregia.  Hlavním cílem výzkumu bude …

Zkoumáme jak malé vodní plochy brání hydrometeorologickým extrémům Pokračovat ve čtení »

Valašské Klobouky mají novou Koncepci ochrany životního prostředí

Tým odborníků společnosti ASITIS dokončil pro Město Valašské Klobouky nový strategický dokument zabývající se ochranou životního prostředí. Klíčovými prioritami dalšího období jsou stav krajiny a klimatická změna. Město leží na pomezí Bílých Karpat a Vizovických vrchů v severním cípu Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která byla v roce 1996 zařazena na seznam biosférických rezervací UNESCO. …

Valašské Klobouky mají novou Koncepci ochrany životního prostředí Pokračovat ve čtení »

ASITIS získal ocenění Cen SDGs 2020

Odborná porota ocenila v široké konkurenci více, než 260 projektů Metodiku vymezení hranic zranitelných oblastí ve vztahu k vlnám horka. Metodika získala v soutěži vyhlašované Asociací společenské odpovědnosti, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zahraničních věcí semifinálovou pozici v nové kategorii Změna klimatu. Ceny SDGs udělují ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku. Metodika …

ASITIS získal ocenění Cen SDGs 2020 Pokračovat ve čtení »

Pomáháme CzechGlobe se zěmědělskou strategií

CzechGlobe zpracovává Climate Smart Agriculture strategii, tedy rozsáhlý koncepční dokument s ambicí řešit řadu ze stávajících problémů zemědělské krajiny, která je v České republice významnou součástí území. ASITIS pro Ústav výzkumu globální změny vypracoval “analýzu problémů, výzev a řešení v oblasti plánování zemědělské krajiny”, která je jedním ze vstupů pro tvorbu strategie. “Zemědělská krajina je …

Pomáháme CzechGlobe se zěmědělskou strategií Pokračovat ve čtení »

Přednášíme pro Vás na semináři „Adaptace obcí na klimatické změny“

Přijali jsme pozvání MAS Moravský kras a vystoupili 19. 11. 2019 na semináři ADAPTACE OBCÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY s prezentací Jak začít s adaptacemi a kde na to vzít peníze. Pojmenovali jsme stávající problémy ve městech a obcích a ukázali příležitosti, které přizpůsobení prostředí změněným podmínkám představuje. A to jak z hlediska funkčního využívání veřejných prostor, tak i …

Přednášíme pro Vás na semináři „Adaptace obcí na klimatické změny“ Pokračovat ve čtení »

Představujeme příklady dobré praxe na Združenie miest a obcí Slovenska

Více než 50 starostů se zúčastnilo workshopu ve Slovenském Dojči zaměřeném na smart řešení. Naši experti promluvili o využití satelitních dat v oblasti životního prostředí i o postupu vedoucím k řešení problémů v oblasti odpadového hospodářství a adaptace na změnu klimatu.

Přijali jsme pozvání na odbornou besedu komise pro životní prostředí do Tišnova

Diskutovali jsme tak s odbornou i laickou veřejností a zástupci místní samosprávy o dostupných technologiích pro místní samosprávu i o využití satelitních dat pro adaptaci na změnu klimatu. V Tišnově je téma klimatické změny vnímáno velmi intenzivně, protože se nedostatek pitné vody projevil hned v několika okolních obcích a Tišnovské občany trápí znatelné sucho viditelné …

Přijali jsme pozvání na odbornou besedu komise pro životní prostředí do Tišnova Pokračovat ve čtení »

Dodáváme první studie

Pracujeme na prvních studiích ve vybraných obcích a městech v České republice. Velká města jako jsou Praha, Brno či Plzeň již pracují se satelitními daty v oblasti životního prostředí. Připojte se k nim a staňte se jedním z prvních zákazníků, jejichž případové studie budou představeny tisku i odborné veřejnosti. Neváhejte a ozvěte se nám.