Asitis

Odborná porota ocenila v široké konkurenci více, než 260 projektů Metodiku vymezení hranic zranitelných oblastí ve vztahu k vlnám horka. Metodika získala v soutěži vyhlašované Asociací společenské odpovědnosti, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zahraničních věcí semifinálovou pozici v nové kategorii Změna klimatu. Ceny SDGs udělují ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku.

Metodika pomáhá Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy adaptovat území města a vymezit lokality, které jsou nejen silně exponované, ale také citlivé s ohledem mimo jiné na sociodemografické složení obyvatel na vlny horka. Tento dopad klimatické změny, jehož výskyt se stále zvyšuje, postihuje zejména malé děti a seniory.

Zajímá vás více? Neváhejte nás kontaktovat.