Asitis

Mělník má detailní mapy, které znázorňují zranitelnost města vůči změně klimatu. Pomocí analýzy dat z družicových snímků popisují zeleň, vlhkost povrchu nebo teplotu v území, a zobrazují rozmístění citlivých skupin obyvatelstva. Každý občan města se tak může podívat z různých pohledů na svoji ulici, okolí kanceláře nebo oblíbené náměstí. Mapy jsou součástí právě připravované Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Mělník. 

Která místa ve městě jsou nejvíce zranitelná vůči vlnám horka? Kde žije nejvíce ohrožené populace? Kde je naopak díky vegetaci i v létě příjemný chládek? Jak se Mělník může nejlépe připravit na klimatickou změnu?

Na tyto otázky pomáhá odpovídat jedenáct map obsahujících analýzy časových řad družicových snímků města Mělníka. Výsledné mapy popisují rozložení zeleně, vlhkosti povrchu nebo teploty území. Klimatické modely předpovídají změny teplot a očekávané zvýšení výskytu takzvaných vln horka. Pro stanovení zranitelnosti území se využívají i data o bydlišti nejvíce ohrožených skupin obyvatel (seniorů, dětí a nemocných v lékařských pobytových zařízeních). Na mapách tak každý občan města může prozkoumat, jak je na tom z různých pohledů jeho ulice, okolí kanceláře nebo oblíbené náměstí.

Povodně příliš nehrozí, problémem bude horko

Získaná data a mapy samotné využívají experti pro tvorbu Adaptační strategie pro město Mělník. Cílem tohoto důležitého strategického dokumentu je, aby se ve městě žilo příjemně a bezpečně i přes negativní změny, které nás čekají kvůli změně klimatu.

„Už teď díky analýze dat víme například to, že je v Mělníku ohrožení přívalovými povodněmi v porovnání s jinými městy nízké, ale kvůli klimatické změně je třeba se zaměřit na území zranitelná vůči vlnám horka,“ říká Bc. et Bc. Agnieszka Buchtová z firmy ASITIS, která adaptační strategii zpracovává.

Podobu adaptační strategie ovlivňují i občané Mělníka, a to díky veřejným projednáním. Na konci minulého roku sdíleli studenti Gymnázia Jana Palacha a účastníci Dne města Mělníka své zkušenosti ze života ve městě a navrhovali konkrétní projekty, které by na jeho území ocenili. Tvorba Adaptační strategie pro město Mělník právě vrcholí.

Jasné klimatické priority i financování projektů

„Adaptace na změnu klimatu je pro Mělník jednou z klíčových priorit a jsme rádi, že Adaptační strategie pro město Mělník nám pomůže identifikovat hlavní hrozby, prioritní projekty i možnosti financování. Chceme zachovat kvalitu života v našem městě i přes negativní efekty klimatické změny a díky strategii bude plánování akčních kroků a praktických změn mnohem jednodušší,“ těší se starosta Mělníku MVDR. Ctirad Mikeš (MÉ MĚSTO).

Adaptační strategie je koncepční dokument, který díky analýze zranitelnosti (pomocí sektorové analýzy, družicových dat a anketního šetření) pomáhá lépe pochopit důsledky klimatické změny pro město a jeho obyvatele. Mapuje také potenciál opatření pro adaptaci (přizpůsobení se dopadům klimatické změny) a mitigaci (snížení příspěvku města ke klimatické změně).

Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Mělník bude obsahovat návrh projektů, které budou podle odborníků pro město prioritní, a poradí i to, jak je co nejlépe implementovat a odkud na ně získat peníze. S dokumentem bude Mělník moci pracovat při plánování investičních projektů města, úprav územního plánu a samosprávě území.

Projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.