Asitis

CzechGlobe zpracovává Climate Smart Agriculture strategii, tedy rozsáhlý koncepční dokument s ambicí řešit řadu ze stávajících problémů zemědělské krajiny, která je v České republice významnou součástí území. ASITIS pro Ústav výzkumu globální změny vypracoval “analýzu problémů, výzev a řešení v oblasti plánování zemědělské krajiny”, která je jedním ze vstupů pro tvorbu strategie.

“Zemědělská krajina je významnou součástí naší krajiny a jako taková pro nás má mnoho funkcí. Vedle těch hospodářských také sídelní, ekologické, rekreační. Z projekční praxe v územním plánování, krajinné architektury, ale i vodohospodářské víme, že se často nedaří zájmy v území dávat efektivně dohromady.” Přibližuje téma analýzy Martin Vokřál, jednatel společnosti.

Máte zájem o poradenství v této oblasti? Ozvětě se nám.