Asitis

Přijali jsme pozvání MAS Moravský kras a vystoupili 19. 11. 2019 na semináři ADAPTACE OBCÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY s prezentací Jak začít s adaptacemi a kde na to vzít peníze. Pojmenovali jsme stávající problémy ve městech a obcích a ukázali příležitosti, které přizpůsobení prostředí změněným podmínkám představuje. A to jak z hlediska funkčního využívání veřejných prostor, tak i další ochrany životního prostředí a zvyšování kvality života v sídlech.

Ostatní zajímavé prezentace ze semináře jsou dostupné zde:

http://www.mas-moravsky-kras.cz/mas/energyregion/seminar-krtiny-2019/

Chcete využít praktické zkušenosti ostatních a připravit si jasný plán, jak postupovat? Chcete zvyšovat kvalitu životního prostředí ve vaší obci nebo městě? Kontaktujte nás.