Asitis

Diskutovali jsme tak s odbornou i laickou veřejností a zástupci místní samosprávy o dostupných technologiích pro místní samosprávu i o využití satelitních dat pro adaptaci na změnu klimatu. V Tišnově je téma klimatické změny vnímáno velmi intenzivně, protože se nedostatek pitné vody projevil hned v několika okolních obcích a Tišnovské občany trápí znatelné sucho viditelné na rychle se zhoršujícím stavu vegetace.