Asitis

Trávíte rádi čas v lesích Mendelovy univerzity? Pomozte ochránit jejich budoucí vývoj i při probíhající klimatické změně

Brno, 18. 10. 2021 – Klimatickou změnu a její negativní efekty už pociťujeme nejen my, ale i naše lesy. Ačkoliv poslední dva roky byly srážkově i teplotně pro přírodu příznivé, všichni máme v paměti extrémní sucha 2015–2019, která dle vědeckých studií a prognóz budou čím dál častější. Vzniká proto první komplexní adaptační strategie zaměřená na lesní porosty v ČR. Pro Školní lesní podnik Křtiny Mendelovy univerzity ji zpracovávají odborníci z brněnské společnosti ASITIS. Vyplněním dotazníku můžete podobu strategie ovlivnit i vy!

Školní lesní podnik Křtiny jako organizační součást Mendelovy univerzity v Brně, které patří část lesů v okolí Moravského krasu, aktuálně řeší projekt „Tvorba Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity“, díky kterému budou lesy odolnější vůči změnám klimatu. ŠLP Křtiny se podařilo na projekt získat grant z Norských fondů (za podpory SFŽP ČR v rámci programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“), které často tvorbu podobných adaptačních strategií podporují.

Celosvětově jsou adaptační strategie pro města, obce a regiony čím dál využívanějším nástrojem přizpůsobení se na klimatickou změnu. ŠLP MENDELU je ale jedním z pionýrů aplikace těchto principů na lesní porosty. Lesy totiž přiléhají k brněnské aglomeraci a jsou tudíž nedílnou součástí života občanů.

Vyplňte dotazník a pomozte lépe chránit naše lesy

Do tvorby adaptační strategie Mendelova univerzita i odborníci z brněnské firmy ASITIS, která dokument zpracovává, zapojují i širokou veřejnost. Lesy v okolí Moravského krasu a blízkých obcí a měst jsou totiž oblíbeným místem trávení volného času desítek tisíců lidí. Jejich osobní zkušenost a vhled do tématu pomohou strategii dotvořit.

Vyplnění krátkého online dotazníku pomůže lépe pochopit role, které pro návštěvníky jednotlivé oblasti lesů zastávají. Veřejnost se také může podělit o své podněty a připomínky. Odpovědi se stanou součástí strategie přípravy lesů na klimatickou změnu. K dotazníku se dostanete kliknutím na odkaz bit.ly/adaptaceSLP nebo naskenováním QR kódu mobilním telefonem.

QR kód pro rychlý přístup k dotazníku

Sucha, vichřice, prudké deště a na ně navazující problémy (jako kůrovec, eroze půdy a další) ohrožují naše lesy intenzivněji než v minulosti. Tato rizika jsou do velké části spjata probíhající změnou klimatu. Vědci se shodují, že v budoucnu budou dopady změny klimatu ještě intenzivnější a že zmíněná rizika budou sílit.

„Zájmem ŠLP Křtiny MENDELU je provádět taková opatření, která budou tato rizika v budoucnu co nejvíce eliminovat. Taková lesnická opatření se odborně nazývají „adaptační“, protože přizpůsobují lesy měnícím se klimatickým podmínkám,“ říká Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D., který za Mendlovu univerzitu a ŠLP Křtiny projekt koordinuje.

Tvorba Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity vrcholí v říjnu a v listopadu

„Jedná se o první adaptační strategii zaměřenou na lesní porosty v ČR. Vážíme si důvěry, kterou v tým našich odborníků Školní lesní podnik Křtiny projevil, když nám zadal vypracování adaptační strategie pro více než 10 000 hektarů svých lesů,“ říká Ing. Martin Vokřál z ASITIS.

Mendelova univerzita v Brně je jedním z největších nestátních vlastníků lesů v ČR. Lesní majetek MENDELU o rozloze 10200 ha se rozprostírá na území severně od Brna až po Blansko. Odbornou správu lesů zde zajišťuje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Posláním ŠLP je provádět vzorové lesnické hospodaření a dále vytvářet zázemí pro praktickou výuku a výzkum studentů a pracovníků univerzity.