Asitis

Tým odborníků společnosti ASITIS dokončil pro Město Valašské Klobouky nový strategický dokument zabývající se ochranou životního prostředí. Klíčovými prioritami dalšího období jsou stav krajiny a klimatická změna. Město leží na pomezí Bílých Karpat a Vizovických vrchů v severním cípu Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která byla v roce 1996 zařazena na seznam biosférických rezervací UNESCO. I proto bylo třeba reflektovat další podporu biodiverzity a ochranu stanovišť vzácných, chráněných druhů.

Do pracovní skupiny byli zapojení zástupci místních neziskových organizací – např. významný Český svaz ochránců přírody – Kosenka. Koncepce se dotýká také témat environmentálního vzdělávání a zapojení veřejnosti, která jsou v dnešní době výzvou pro řadu samospráv.

Potřebujete podobnou koncepci i pro vaše město? Neváhejte nás kontaktovat.