Asitis

Valašské Klobouky mají novou Koncepci ochrany životního prostředí

Tým odborníků společnosti ASITIS dokončil pro Město Valašské Klobouky nový strategický dokument zabývající se ochranou životního prostředí. Klíčovými prioritami dalšího období jsou stav krajiny a klimatická změna. Město leží na pomezí Bílých Karpat a Vizovických vrchů v severním cípu Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která byla v roce 1996 zařazena na seznam biosférických rezervací UNESCO. I proto bylo třeba reflektovat další podporu biodiverzity a ochranu stanovišť vzácných, chráněných druhů.

Do pracovní skupiny byli zapojení zástupci místních neziskových organizací – např. významný Český svaz ochránců přírody – Kosenka. Koncepce se dotýká také témat environmentálního vzdělávání a zapojení veřejnosti, která jsou v dnešní době výzvou pro řadu samospráv.

Potřebujete podobnou koncepci i pro vaše město? Neváhejte nás kontaktovat.