Asitis

Akční plán pro klimatickou transformaci

CTAP

Co je CTAP?

Akční plány pro klimatickou transformaci jsou krátkodobé strategie vedoucí firmy krok za krokem k dosažení jejich dlouhodobých klimatických cílů.

Proč si nechat vypracovat CTAP?

Řada firem má již zpracovaný ESG reporting, či jiný klimatický dokument definující dlouhodobé klimatické cíle firmy. Dle nejnovějších poznatků je ale pro společnosti obtížné převést navržený akční plán z reportů do praxe. S tím pomohou Akční plány pro klimatickou transformaci (CTAP, Climate Action Transition Plan). CTAP jsou krátkodobé plány, které Vaši firmu krok po kroku navedou, jaké změny realizovat a jaké priority si stanovit, abyste dosáhli svých dlouhodobých cílů.

Jaké má CTAP pro firmu či obec přínosy?

  1. CTAP slouží jako praktický návod – jasně definuje kroky, kterými byste jako firma měli začít, k dosažení klimatické neutrality.
  2. Jednotlivé návrhy opatření jsou seřazené dle priorit.
  3. Řízení rizik: CTAP pomůže firmě identifikovat a řešit potenciální klimatická rizika, jako jsou výkyvy v cenách zdrojů, výpadky v dodavatelském řetězci nebo změny v poptávce zákazníků.
  4. Přístup k financím: Investoři a finanční instituce stále častěji upřednostňují firmy s jasnými strategiemi v boji proti změně klimatu. CTAP může firmě usnadnit získání financování nebo přilákat investice zelených fondů.
  5. Transparentnost, důvěryhodnost a zlepšení image: CTAP posiluje důvěru stakeholderů, včetně investorů, zákazníků a zaměstnanců.

Obsah služby

CTAP se skládá ze čtyř částí:

1.) Strategie snižování emisí

Zahrnuje jak současné, tak budoucí strategie zaměřené na snižování emisí k dosažení klimatických cílů stanovených Mezivládním panelem pro změnu klimatu (IPCC) – tedy omezením globálního nárůstu teploty na či pod 1,5 °C.

2.) Správa a integrace obchodní strategie

Popisuje současné a krátkodobé kroky, které firma/obec podniká za účelem řízení rizik a nových příležitostí spojených se změnou klimatu, upravení investic a sladění správních postupů s klimatickými cíli.

3.) Veřejná politika

Definuje současné a plánované kroky, které firma/obec podniká, aby zajistila, že všechny její politické i obchodní aktivity a asociace budou pro-klimaticky orientované a naopak vyloučila spolupráci s organizacemi vyjadřujícími negativní postoj vůči klimatickým změnám.

4.) Spravedlivá transformace

Definuje současné a plánované kroky, které firma/obec podniká, aby zajistila, že všechny její politické i obchodní aktivity a asociace budou pro-klimaticky orientované a naopak vyloučila spolupráci s organizacemi vyjadřujícími negativní postoj vůči klimatickým změnám.

Máte otázky?

Rádi Vám je zodpovíme!