Asitis

Adaptační strategie pro DSO Severovýchod – Kyjovsko

Připravili jsme pro Kyjovsko Strategii adaptace na změnu klimatu. Proč?
Asi i lidé, kteří jsou skeptičtí k tvrzením klimatologů, si v posledních letech mohli všimnout
toho, že je počasí stále nevyzpytatelnější a intenzivně ovlivňuje životy mnoha lidí.

– Dlouhá sucha a vysychající řeky
– Intenzivní srážky doprovázené záplavami a sesuvy půdy
– Lesní požáry
– Intenzivní bouře a tornáda v místech, kde se předtím nevyskytovala

To jsou ty nejviditelnější projevy. Ale je mnoho těch, které nejsou tak viditelné, a přesto nás
ovlivňují.

Opravdu se i u nás zvyšuje teplota?
Ano, průměrná teplota roste, to je prostě změřený fakt. A taky je víc extrémně teplých a
tropických dnů… A teplejší zimy… A méně sněhu…

A co déšť? Deště není míň, ne?!
Je to jak kde, v některých lokalitách je opravdu deště méně, ale v průměru dešťových srážek
neubývá. Ale jsou nárazovější, spadne jich víc na jednom místě a v jednu dobu.

Tak to ale nevadí, hlavně když prší?!
No to úplně ne … Příroda takovou vodu neumí efektivně využít, a ve městech a obcích na ni
nemáme připravenou infrastrukturu, takže tam spíš škodí.
A k tomu se přidává:
– Neutěšený stav lesů
– Intenzivně obdělávané velké lány polí
– Narovnaná koryta toků
– Spousta asfaltu a betonu v městech a obcích atd.

A co to znamená dohromady?
Častěji čelíme dlouhodobému suchu. Anebo častým dlouhým epizodám sucha, kdy voda
nechybí pořád, ale chybí v některé důležité části roku. Voda z krajiny i obcí rychle odtéká,
obtížněji se tak doplňují zásoby podzemní vody, zeleň strádá, a krajina i sídla se přehřívají.
Také lesy trpí suchem a jsou snadnou kořistí škůdců.
A na druhé straně čelíme vyššímu výskytu extrémních jevů – bouří, vichřic, krupobití,
přívalových srážek, lokálních povodní a erozních událostí, které ničí infrastrukturu a jsou
často nebezpečné pro obyvatele a jejich majetek.

Jak konkrétně se tyto změny projevují na Kyjovsku?
Podívejte se na mapy ze satelitních dat a další údaje, a zjistěte, jaké intenzity dosahují tyto
změny právě u vás – Analytická část strategie.

A co se s tím dá dělat?
Hlavní je dál nezvyšovat množství CO 2 v atmosféře. Ale to je běh na dlouhou trať. I když…
Energetické úspory i energie z vlastních obnovitelných zdrojů se hodí.
Kromě toho se ale musíme přizpůsobit tomu, co už teď je, a co teprve přijde. Adaptovat
se!
A nedejte se mýlit, adaptační opatření nejsou jen zbrusu nové, technicky složité
mechanismy. Často jde o věci, které naši předkové znali a respektovali:
– Návrat k přirozeným korytům řek
– Vysazování stromů, alejí a remízků v krajině
– Pastviny na svažitých pozemcích
– Šetrné hospodaření na zemědělské půdě – zdravá půda a dostatek zelených prvků.
– Využívání dešťové vody
– Snižování množství zpevněných povrchů v obcích, po kterých voda rychle steče a
které se snadno rozpálí

Podívejte se, co byste pro větší odolnost Kyjovska mohli udělat Vy sami.

Co může udělat starosta vaší obce. Nebo váš soused zemědělec? Možností je opravdu mnoho, a každá
kapka vody a každý strom se počítá. Prolistujte si naše Katalogy adaptačních
opatření – opatření v krajině a na zemědělské půdě, opatření v zastavěném území obce.

Finální vezi výstupů naleznete zde:

Máte nějaké připomínky k materiálům výše? Neváhejte nám napsat.

Kontakt:
Mgr. Hana Trávníčková, vedoucí zpracovatelského týmu,
travnickova@asitis.cz, 724 809 404
Mgr. Dita Tesařová, zástupkyně NCEÚ – nositele projektu,
dita.tesarova@nceu.cz, 605 350 265

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů. Projekt „Adaptační strategie pro DSO
Severovýchod – Kyjovsko“, registrační číslo projektu: 3194100049.

Realizováno ve spolupráci s Národním centrem energetických úspor.