Připravte se teď

Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity

Těmto klientům jsme pomohli zlepšit jejich klimatickou situaci lorem ipsum dolor sit amet consecteur addiscping elit.
Stáhnout podrobnou studii v PDF
,,Děkujeme odborníkům z Asitis, že nám dokázali detailně připravit akční plán pro naše město. Jsou to opravdoví odborníci”
Petr Pavelka
rektor Mendelovii univerzity

Povodně příliš nehrozí, problémem bude horko

Na tyto otázky pomáhá odpovídat jedenáct map obsahujících analýzy časových řad družicových snímků města Mělníka. Výsledné mapy popisují rozložení zeleně, vlhkosti povrchu nebo teploty území. Klimatické modely předpovídají změny teplot a očekávané zvýšení výskytu takzvaných vln horka. Pro stanovení zranitelnosti území se využívají i data o bydlišti nejvíce ohrožených skupin obyvatel (seniorů, dětí a nemocných v lékařských pobytových zařízeních). Na mapách tak každý občan města může prozkoumat, jak je na tom z různých pohledů jeho ulice, okolí kanceláře nebo oblíbené náměstí.

Jasné klimatické priority i financování projektů

Která místa ve městě jsou nejvíce zranitelná vůči vlnám horka? Kde žije nejvíce ohrožené populace? Kde je naopak díky vegetaci i v létě příjemný chládek? Jak se Mělník může nejlépe připravit na klimatickou změnu? Na tyto otázky pomáhá odpovídat jedenáct map obsahujících analýzy časových řad družicových snímků města Mělníka. Výsledné mapy popisují rozložení zeleně, vlhkosti povrchu nebo teploty území.

Jak jsme postupovali?

1
Zjištění problému

Na tyto otázky pomáhá odpovídat jedenáct map obsahujících analýzy časových řad družicových snímků města Mělníka. Výsledné mapy popisují rozložení zeleně, vlhkosti povrchu nebo teploty území. 

2
Analýza dat

Na tyto otázky pomáhá odpovídat jedenáct map obsahujících analýzy časových řad družicových snímků města Mělníka. Výsledné mapy popisují rozložení zeleně, vlhkosti povrchu nebo teploty území. 

3
Krok 3 – Další nějaký krok

Na tyto otázky pomáhá odpovídat jedenáct map obsahujících analýzy časových řad družicových snímků města Mělníka. Výsledné mapy popisují rozložení zeleně, vlhkosti povrchu nebo teploty území. 

4
Výsledek

Na tyto otázky pomáhá odpovídat jedenáct map obsahujících analýzy časových řad družicových snímků města Mělníka. Výsledné mapy popisují rozložení zeleně, vlhkosti povrchu nebo teploty území. 

„Už teď díky analýze dat víme například to, že je v Mělníku ohrožení přívalovými povodněmi v porovnání s jinými městy nízké, ale kvůli klimatické změně je třeba se zaměřit na území zranitelná vůči vlnám horka,“
Bc. et Bc. Agnieszka Buchtová
ASITIS.cz, autorka adaptační strategie

Povedlo se nám…

3 mil. Kč

Zde bude tak detailní pois daného čísla teď jen lorem ipsum odlor ist

300+

Zde bude tak detailní pois daného čísla teď jen lorem ipsum odlor ist

+100 %

Zde bude tak detailní pois daného čísla teď jen lorem ipsum odlor ist

Na tyto otázky pomáhá odpovídat jedenáct map obsahujících analýzy časových řad družicových snímků města Mělníka. Výsledné mapy popisují rozložení zeleně, vlhkosti povrchu nebo teploty území. Klimatické modely předpovídají změny teplot a očekávané zvýšení výskytu takzvaných vln horka. Pro stanovení zranitelnosti území se využívají i data o bydlišti nejvíce ohrožených skupin obyvatel (seniorů, dětí a nemocných v lékařských pobytových zařízeních). Na mapách tak každý občan města může prozkoumat, jak je na tom z různých pohledů jeho ulice, okolí kanceláře nebo oblíbené náměstí.

    S místní energetickou koncepcí jsme velmi spokojení a s firmou ASITIS dále spolupracujeme na realizaci opatření navržených v MEK – konkrétně na realizaci fotovoltaik pro základní školu a mateřskou školu, dále pak na vypracování energetických posudků, PENB a klimatických prověření investic. Jsou zde ale i další témata, která s firmou ASITIS společně řešíme, jako například založení energetického společenství. Osobně velmi hodnotím komplexnost služeb ASITIS. Víme, že se na ASITIS, jako na odborníky se znalostí energetického trhu, můžeme vždy spolehnout. Každý jimi navržený krok má smysl a posune naši obec dopředu.

    Petr Pavelka
    rektor Mendelovi univerzity