Připravte se teď

Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity

Těmto klientům jsme pomohli zlepšit jejich klimatickou situaci lorem ipsum dolor sit amet consecteur addiscping elit.
Stáhnout podrobnou studii v PDF
,,Děkujeme odborníkům z Asitis, že nám dokázali detailně připravit akční plán pro naše město. Jsou to opravdoví odborníci”
Petr Pavelka
rektor Mendelovii univerzity

    S místní energetickou koncepcí jsme velmi spokojení a s firmou ASITIS dále spolupracujeme na realizaci opatření navržených v MEK – konkrétně na realizaci fotovoltaik pro základní školu a mateřskou školu, dále pak na vypracování energetických posudků, PENB a klimatických prověření investic. Jsou zde ale i další témata, která s firmou ASITIS společně řešíme, jako například založení energetického společenství. Osobně velmi hodnotím komplexnost služeb ASITIS. Víme, že se na ASITIS, jako na odborníky se znalostí energetického trhu, můžeme vždy spolehnout. Každý jimi navržený krok má smysl a posune naši obec dopředu.

    Petr Pavelka
    rektor Mendelovi univerzity