Asitis

Workshop projektu VALORADA: Inovativní přístupy k udržitelnému a klimaticky odolnému rozvoji evropských regionů

 

Olomouc, 9. října 2023 – Univerzita Palackého v Olomouci a společnost ASITIS s.r.o. pořádají workshop k projektu VALORADA, zaměřený na boj proti klimatickým změnám a podporu udržitelného rozvoje v EU. Projekt je financovaný programem Horizon Europe EU a má za cíl povzbudit evropské regiony k udržitelnému, klimaticky odolnému rozvoji. Do projektu se po čas tří let zapojí 14 partnerů z 10 zemí EU.

 Workshop proběhne ve dnech 11.-12.10.2023 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pořadatelem je společnost ASITIS s.r.o., specializující se na klimatickou změnu, adaptační strategie a využití družicových dat. Během workshopu budou diskutovány inovativní přístupy projektu VALORADA k udržitelnému rozvoji měst a regionů. Workshopu se účastní mezinárodní zástupci projektu VALORADA, včetně německého GERICS, finského FMI a Climate KIC – inovační klimatické agentury Evropské komise, kteří budou vést diskuse a prezentace. Dále zde budou přítomni zástupci měst Mladá Boleslav a Přerov, figurujících jako modelová města projektu.

Mezi hlavní přínosy projektu VALORADA patří posuzování potřebné klimatické adaptace a odolnosti na regionální a místní úrovni, vznik prototypových nástrojů pro manipulaci s daty a zajištění maximální efektivity těchto nástrojů podle principů FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Principy FAIR zajišťují, aby vědecká data byla snadno dohledatelná, dostupná, interoperabilní a znovupoužitelná.

Workshop VALORADA se bude zaměřovat na následující klíčové tematické okruhy: porozumění dopadům klimatické změny na místní komunity a hodnocení těchto dopadů, identifikaci klimatických rizik, potřebná data a procesy pro řízení těchto rizik, a konečně na konkrétní kroky vedoucí k posílení odolnosti měst. Výstupy workshopu budou podrobně analyzovány, shrnuty a porovnány s výsledky z podobných akcí v různých evropských městech.