Asitis

V příštím roce se naskytne jedinečná příležitost městům a obcím, které se chtějí připravit na dopady změny klimatu. Norské fondy je podpoří financemi na zpracování strategie adaptace či na realizaci konkrétních přírodě blízkých opatření. Dříve či později bude třeba adaptovat všechny obce. Využijte možnost realizovat první kroky s pomocí externího financování.

Již na začátku prosince 2019 by měla být vyhlášená výzva k podpoře tvorby koncepčních materiálů zaměřených na adaptaci a mitigaci klimatické změny z tzv. Norských fondů. Města a regiony, které budou mít zpracovanou strategii adaptace, budou mít jako jediné možnost čerpat dotace na realizaci projektů modré a zelené infrastruktury.

Kontaktujte nás pro zpracování strategie adaptace na změnu klimatu, která Vám umožní čerpat peníze na realizaci projektů.

Realizační projekty budou unikátní – nově budou podporovaná opatření, které nebylo možné financovat z Národního programu životní prostředí, ani Operačního programu životní prostředí.

Kontaktujte nás – pošleme Vám manuál s ukázkou podporovaných opatření.