Asitis

Změna klimatu

Klimatická změna je bezesporu jedním z nejčastěji skloňovaných témat současnosti. Zvyšující se teploty, přívalové deště, dlouhé sucho nebo povodně a další stále častější extrémy efekty pociťujeme v mnoha oblastech lidské činnosti.

Je třeba se připravit na důsledky změny klimatu, a to nejen na stoupající teploty, ale na množství dalších efektů, o kterých si můžete více zjistit v infografice projektu Fakta o klimatu.

I v klimatických podmínkách střední Evropy nás čeká mnoho změn, na které se musíme připravit.

Hlavní očekávané změny na území České republiky do roku 2050: 

  • Průměrná teplota stoupne minimálně o další 2°C ve srovnání se současností. Pociťujeme to hlavně na jaře a v zimě – teplotní minima v zimě porostou, takže místo sněžení bude častěji pršet. Napadený sníh roztaje. To bude mít neblahý vliv nejen na lyžařskou sezonu, ale i na zhoršení stavu podzemních vod. 
  • Zvýší se počet tzv. tropických dní (dní, kdy maximální teplota stoupne nad 30°C). V letech 1981 – 2010 bylo v ČR průměrně 8 takových dní ročně. V případě nejhoršího emisního scénáře nás na konci století čeká v průměru 30 tropických dní za rok. 
  • Roční úhrn srážek bude stagnovat Tento nárůst bude ale způsoben větším množstvím srážek během jara, zimy a podzimu. V létě ale množství srážek bude klesat, což bude mít nepříznivý vliv na výskyt sucha.
  • Častěji naprší extrémní množství (20-50 mm) deště za den. Častěji zažijeme intenzivní přívalové deště. Vyschlá půda nevsákne takové množství vody najednou, takže voda pouze odteče po povrchu pryč. Často tak učiní ve formě záplav a vezme s sebou i úrodnou vrchní vrstvu půdy.
  • Sucha budou častější, delší a intenzivnější. S nárůstem teplot a menším množstvím zasakovaných srážek se budou tenčit zásoby podzemní vody, půda bude vysychat a to bude mít nepříznivý vliv na zemědělskou produkci. Problémy nastanou zejména v teplejších a sušších regionech ČR (např. na jižní Moravě nebo ve srážkovém stínu Krušných hor).

Více informací naleznete ve studii Očekávané klimatické podmínky v ČR.

Na tyto změny musíme reagovat změnou přístupu ke krajině a také k zastavěným oblastem. V sídlech tráví lidé většinu života, města a obce celé naší země proto stojí před výzvou, jak se na změny klimatu adaptovat, finančně to zvládnout a současně zůstat atraktivním místem pro život.  

Pomůžeme vašemu městu či obci, kraji nebo sdružení obcí, se na změny připravit a řešit konkrétní opatření pro zlepšení odolnosti vašeho sídla a snižování zranitelnosti vůči klimatickým změnám. Nabízíme koncepční řešení od analýz a průzkumů, přes studie proveditelnosti, koncepční plánování, až po přípravu konkrétních projektů.

Chcete-li řešit adaptaci na změny klimatu pro vaši firmu, soukromou či zřizovanou veřejným subjektem, jste u nás na správném místě. Kontaktujte nás.