Asitis

Změna klimatu

Klimatická změna je bezesporu jedním z nejdůležitějších témat současnosti. Zvyšující se teploty, přívalové deště, dlouhé sucho nebo povodně a další stále častější extrémy efekty pociťujeme v mnoha oblastech našeho života.

Abychom mohli dále bezpečně a kvalitně žít, je třeba se připravit na důsledky změny klimatu, a to nejen na stoupající teploty, ale na množství dalších problematických efektů.

I v klimatických podmínkách střední Evropy nás čeká mnoho změn, se kterými musíme do budoucna počítat a už dnes se na ně začít adaptovat. 

Hlavní očekávané změny na území České republiky do roku 2050: 

  • Průměrná teplota stoupne minimálně o další 2 °C ve srovnání se současností. Pociťujeme to hlavně na jaře a v zimě – teplotní minima v zimě porostou, takže místo sněžení bude častěji pršet. Napadený sníh roztaje. To bude mít neblahý vliv nejen na lyžařskou sezonu, ale i na zhoršení stavu podzemních vod. 
  • Roční úhrn srážek bude stagnovat. Měnit se ale bude rozložení srážek v čase. Budou intenzivnější a více přívalové. Větší množství srážek se čekává během období jara, zimy a také podzimu. V létě bude naopak množství srážek klesat, což bude znamenat častější výskyty sucha.
  • Častěji naprší extrémní množství (20 až 50 mm) deště za den a intenzivní přívalové deště už nebudou ojedinělé. Vyschlá půda nevsákne tak velké množství vody najednou, takže voda pouze odteče po povrchu pryč. Často tak učiní ve formě záplav a vezme s sebou i úrodnou vrchní vrstvu půdy.
  • Sucha budou častější, delší a intenzivnější. S nárůstem teplot a menším množstvím zasakovaných srážek se budou tenčit zásoby podzemní vody. Půda bude vysychat a to bude mít nepříznivý vliv na zemědělskou produkci. Problémy nastanou zejména v teplejších a sušších regionech ČR (např. na jižní Moravě nebo ve srážkovém stínu Krušných hor).

Více informací naleznete ve studii Očekávané klimatické podmínky v ČR.

Na tyto změny musíme reagovat změnou přístupu ke krajině a také k zastavěným oblastem. Ve městech a obcích tráví lidé většinu života a jejich zastupitelé proto stojí před výzvou, jak se na změny klimatu adaptovat, finančně to zvládnout a současně zůstat atraktivním místem pro život.  

Pomůžeme vašemu městu či obci, kraji nebo sdružení obcí, se na změny připravit a relizovat konkrétní opatření pro zlepšení odolnosti vašeho sídla a snižování zranitelnosti vůči klimatickým změnám. Nabízíme koncepční řešení od analýz a průzkumů, přes studie proveditelnosti, koncepční plánování, až po přípravu konkrétních projektů s praktickými výsledky.

Chcete-li řešit adaptaci na změny klimatu pro vaši firmu, ať už soukromou či zřizovanou veřejným subjektem, jste na správném místě. Kontaktujte nás!