Asitis

Klimatické prověření investic

V ČR je vyžadováno v rámci výzev IROP Ministerstva pro místní rozvoj (IROP 2021-2027), MPO, OPŽP a dalších. Je zpracováno v souladu s metodickými pokyny daných dotačních titulů a sdělením Evropské komise „Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021–2027 (2021/C 373/01)“. 

Náš tým odborníků v oblasti adaptace a mitigace klimatické změny je připravený Vám zpracovat kvalitní podklady, které umožní financování Vašich projektových záměrů.

Cílem dokumentace k prověřování je posoudit, zda infrastruktura či výstupy projektu nejsou zranitelné z hlediska potenciálních dlouhodobých důsledků změny klimatu, posoudit úroveň emisí skleníkových plynů, které při projektu vzniknou aprověřit, zda infrastruktura či výstupy z projektu jsou v souladu s cílem dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a rozvojem odolným vůči změně klimatu.  

cyklostezska

Proč zvolit ASITIS?

ASITIS logo

Každý den pomáháme našim zákazníkům snižovat dopady změny klimatu. Během posledních let jsme dokázali provést zvýšením odolnosti vůči klimatické změně již stovky zákazníků z veřejné i soukromé sféry, malé i strategické subjekty z celé Evropy. Připravujeme pro ně strategie, koncepce, akční plány i konkrétní projekty. Opíráme se o data a nové technologie

Kvalita a dostupnost

Dodáváme vysoce kvalitní výstupy za konkurenční ceny. 

Rychlost

Prověření dodáváme standardně do tří týdnů. V případě potřeby jsme schopni zajistit zrychlené dodání v řádu dnů.

Zkušenosti

Máme s vypracováváním podkladů velké zkušenosti, nezalekneme se proto ani velkých, komplexních projektů.

Reference

Cílem prověření se stala nová cyklostezska mezi obcí Zdiby a městem Klecany. Stavba zásadním způsobem ovlivní bezpečnost provozu, kterou významně zvýší.

Balíček šesti klimatických prověření pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje zahrnující: II/380 průtah Telnice, II/374 Obřany-Bílovice, II/152 Moravské Bránice – Silůvky, II/379 Kotvrdovice-Senetářov-Podomí, II/422 Ježov-Kyjov, II380 Mutěnice-Hodonín, I/55.

Plánem města Kladna je podporovat zejména pohony na CNG a elektrobusy do roku 2030. Dopravce ČSAD MHD Kladno ve spolupráci s městem připravuje projekt na nákup 16 elektrobusů a výstavbu související dopravní infrastruktury.

Klimatické prověření bylo zpracováno v rámci projektu spravedlivá transformace v Moravskoslezském kraji. Předmětem projektu je revitalizace brownfieldů a jejich transformace na novou funkci – inovativní muzeum při respektování památkové hodnoty objektů. MUSEum+ je definováno klíčovými tématy jako je udržitelnost – zelené muzeum, digitální tranzice a kreativní sektor.  

Dokumentace prověřování klimatického dopadu Bílovice
Náhled dokumentace prověřování dopadu pro MHD Kladno
Dokumentace prověřování klimatického dopadu MUSEum+