Asitis

Kontaktujte nás

Jsme partnery pro města, obce i centrální orgány státní správy, spolupracujeme s univerzitami, středními školami, vědecko-výzkumnými organizacemi i s neziskovým sektorem. Pomáháme malým firmám i velkým firmám v oblasti udržitelnosti a hospodaření se zdroji.  

Našimi tématy jsou sucho, adaptace na klimatickou změnu i Váš šetrný rozvoj.
Nabízíme i
související konzultační služby v oblasti ochrany životního prostředí.  

Zpracujeme Vám klimatickou rešerši, analýzu zranitelnosti, komplexní adaptační strategii na změnu klimatu, Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), místní energetickou koncepci či další speciální expertní vstupy přímo pro Vás. Pomůžeme Vám snižovat uhlíkovou stopu Vaší organizace i zlepšovat energetické a vodní hospodářství. 

Pojďme spolu hledat odpovědi na Vaše potřeby a tvořit zajímavé projekty, které Vám pomůžou adaptovat se na klimatickou změnu, posílit Vaši odolnost a zmírňovat dopady Vaší činnosti na klima a sucho. 

Poradíme Vám jak začít!

Martin Vás co nejdříve kontaktuje zpět!