Asitis

Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci s adaptací na změny klimatu

Pomáháme v boji se suchem, povodněmi, vodní i větrnou erozí, přehříváním měst a ve zmírňování negativních dopadů lidské činnosti na klima.  

Přírodě ohleduplným a ekonomicky proveditelným způsobem zlepšujeme krajinu i lidská sídla.  Předcházíme problémům, které změny klimatu způsobují.  

Pomůžeme i Vám rozvíjet udržitelné životní prostředí a budoucnost Vaší obce. 

Poradíme Vám jak začít!

Martin Vás co nejdříve kontaktuje zpět!

  Co pro Vás děláme?

  Podrobná analýza sucha

  Adaptační strategie

  Získáte:
  • vyhodnocení zranitelnosti celého vašeho území, areálu či budovy
  • návrhy prioritních opatření reflektujících zranitelné skupiny
  • strategii se všemi náležitostmi koncepčního dokumentu
  • zapojení veřejnosti
  • akční plán, rozpočet a dotační analýzu na 5 let
  Vyhodnocení zranitelnosti

  Energetické projekty

  Získáte:
  • vyhodnocení možností energetických úspor
  • odhalení příležitostí k využívání obnovitelných zdrojů
  • plán prioritních opatření
  • informace o nástroji Paktu starostů a primátorů
  • doporučení zdrojů financování
  Strategie adaptace na klimatickou změnu

  Pomoc s implementací

  Získáte:
  • seznam věcí, na které nezapomenout při realizaci opatření
  • doporučení, jak zadávat přípravu projektů, aby byly environmentálně i finančně udržitelné a přínosné 
  • pravidelné vyhodnocování indikátorů založených na družicových datech

  Proč řešit adaptaci na změnu klimatu a udržitelný rozvoj s námi?

  Obce, města, mikroregiony, kraje i soukromé firmy s námi rádi spolupracují, protože: 

  • Stavíme na odborném přístupu, inovacích a reálných datech. Pomůžeme Vám tak lépe a jasněji se rozhodovat.  
  •  Výstupy naší práce jsou prakticky použitelné. Nebudou Vám ležet v šuplíku, ale budou zlepšovat život občanů Vaší obce. 
  • Výborně se orientujeme v dotacích a financování našich návrhů. Zkonzultujeme s Vámi možnosti finanční podpory pro realizaci praktických projektů. 
  • Inspirujeme se příklady dobré praxe v ČR i v zahraničí. A tyto zkušenosti přenášíme do svých projektů – i toho Vašeho!   

  Novinky

  Ve společnosti ASITIS pomáháme samosprávám a firmám efektivně reagovat na změny klimatu. Děláme kvalitní práci, která má smysl a pomáhá …

  pipes-g0244cd0be_640

  Ve společnosti ASITIS pomáháme firmám, obcím, městům a regionům efektivně reagovat nazměny klimatu. Píšeme adaptační strategie na změny klimatu, energetické …

  co2-g984289969_1920

  Ve společnosti ASITIS pomáháme městům, obcím, regionům a firmám efektivně reagovat na změny klimatu. Připravujeme adaptační a mitigační strategie, SECAP, …

  czech-republic-gf90e2c25f_1920

  Mělník má detailní mapy, které znázorňují zranitelnost města vůči změně klimatu. Pomocí analýzy dat z družicových snímků popisují zeleň, vlhkost povrchu …

  Naši významní zákazníci