Asitis

Naši odborníci jsou připravení Vám pomoci s přípravou na změny klimatu

Pomáháme v boji se suchem, povodněmi, vodní a větrnou erozí, přehříváním měst i ve zmírňování negativních dopadů lidské činnosti na klima.
 
Přírodě ohleduplným a ekonomicky proveditelným způsobem zlepšujeme krajinu i sídla.  Předcházíme problémům, které změny klimatu způsobují.
 
Pomůžeme i Vám rozvíjet udržitelné životní prostředí pro příští generace.
Poradíme Vám jak začít!

Martin Vás co nejdříve kontaktuje zpět!

  Co pro Vás děláme?

  Podrobná analýza sucha

  Adaptační strategie

  Získáte:
  • vyhodnocení zranitelnosti celého vašeho území
  • návrhy prioritních opatření reflektující zranitelné skupiny
  • strategii se všemi náležitostmi koncepčního dokumentu
  • zapojení veřejnosti
  • akční plán, rozpočet a dotační analýzu na 5 let
  Vyhodnocení zranitelnosti

  Energetické projekty

  Získáte:
  • vyhodnocení možností energetických úspor
  • vyhodnocení možností využívání obnovitelných zdrojů
  • plán prioritních opatření
  • informace o nástroji Paktu starostů a primátorů
  • doporučení zdrojů financování
  Strategie adaptace na klimatickou změnu

  Pomoc s implementací

  Získáte:
  • Seznam věcí, na které nezapomenout při realizaci opatření
  • Informace, jakým způsobem zadávat přípravu projektů, aby vše dopadlo dobře
  • Pravidelné vyhodnocování indikátorů založených na družicových datech

  Proč s námi naši zákazníci rádi spolupracují?

  – odborný přístup, inovace a data pro Vaše lepší rozhodování
  – výborně se orientujeme v dotacích a financování našich návrhů
  – výstupy naší práce jsou prakticky použitelné
  – přenos dobré praxe a příklady ze zahraničí

  Informujeme

  Pomáháme firmám, obcím, městům a regionům efektivně reagovat na změny klimatu. Připravujeme adaptační strategie na změny klimatu, energetické koncepce, akční …

  Pomáháme firmám, městům a regionům efektivně reagovat na změny klimatu. Připravujeme adaptační a mitigační strategie, pomáháme s přípravou a financováním …

  Snímek obrazovky 2020-11-26 143045

  Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) podpoří vědecko-výzkumný projekt s názvem “Potenciál rozvoje malých vodních ploch v krajině jako adaptačních …

  sam-carter-GHOiyov2TSQ-unsplash

  Tým odborníků společnosti ASITIS dokončil pro Město Valašské Klobouky nový strategický dokument zabývající se ochranou životního prostředí. Klíčovými prioritami dalšího …

  Naši významní zákazníci