pomůžeme vám v boji proti suchu a s péčí o zeleň

Analýza

Identifikujeme aktuální stav území i vývoj trendů konkrétních lokalit. Využíváme časové řady satelitních snímků, lokální podklady a znalosti zkušených expertů.

Strategie

Známe potřebné cíle i cestu k jejich dosažení zabýváme se modrozelenou infrastrukturou, dopravními stavbami, územním plánováním, technickými prvky architektury, legislativním rámcem i relevantními procesy.

Návrhy

Realisticky tvoříme akční plány s citem pro rozdíly mezi krajinou, obcemi i městy. Prioritní opatření rozdělujeme do konkrétních časových etap a nejbližší spojujeme s konkrétními možnostmi externího financování z národních i evropských zdrojů.

Zajímá vás co děláme? Přihlaste se k novinkám.

proč s námi

Satelitní analýza

Díky využití aktuálních i historických snímků družic Sentinel, Modis a Landsat detailně poznáváme každou část řešeného území. Přesná data významně zvyšují kvalitu našich výsledků.

Dostupný časový rámec

Pokročilé technologie nám umožňují zpracovat velké objemy dat v rozumném termínu, dodání výstupů je rychlejší a umožňuje našim zákazníkům promyšlené reakce ve správném čase.

Komplexní přístup

Adaptace na klimatickou změnu je širokým tématem, ke kterému přistupujeme se vší vážností a respektem. Výběr mezi stovkami návrhových opatření, jejich priority i zařazení do konkrétních etap konzultujeme se zkušenými experty z oblastí vodohospodářství, krajinné a sídelní architektury, dopravních staveb, urbanizmu, územního plánování a dalších.

Chcete...

Domluvit nezávaznou schůzku

Zjistit více o tom, jak pracujeme

o nás

Chcete být součástí našeho týmu? Pošlete nám Váš životopis a konkrétní představu o tom, s čím nám můžete pomoci na kancelar@asitis.cz

proč to děláme?

Uvědomujeme si vážnost potřeby adaptace krajiny i sídel na klimatickou změnu. Stávající situace, na kterou odborná veřejnost upozorňuje desítky let, je neudržitelná a ve společnosti ASITIS vnímáme nutnost propojit moderní technologie s dlouholetou zkušeností odborníků proto, abychom pomohli samosprávám i centrálním orgánům veřejného sektoru zajistit udržitelné životní prostředí pro další generace. Stavíme na vědeckém přístupu a přinášíme inovativní řešení pro praxi.

Novinky

Více příspěvků