Asitis

Poradenství v oblasti adaptace a mitigace klimatické změny

Prověřování klimatického dopadu investic

Zpracováváme Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu projektů infrastruktury. Dokumentace je povinnou součástí projektů čerpajících dotace z fondů EU v programovém období 2021 – 2027.

Místní energetická koncepce (MEK)

Zpracováváme Místní energetické koncepce (MEK). O dotaci pro vyhotovení MEK lze žádat Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) do roku 2027 v rámci státního programu na podporu úspor energie EFEKT III.

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

Zpracováváme Akční plán pro udržitelnou energii a klima.
Akční plán je zásadní dokument spojený s členstvím obce v Paktu starostů a primátorů.

Adaptační strategie pro obce a města

Hlavním cílem zpracování adaptační strategie je zahájit koncepční realizaci změn, které jsou potřeba
k přizpůsobení se změnám klimatu efektivním, ekonomickým a hospodárným způsobem.

Naši odborníci jsou připraveni Vám pomoci s adaptací na změny klimatu

Pomáháme v boji se suchem, povodněmi, vodní i větrnou erozí, přehříváním měst a ve zmírňování negativních dopadů lidské činnosti na klima.  

Přírodě ohleduplným a ekonomicky proveditelným způsobem zlepšujeme krajinu i lidská sídla.  Předcházíme problémům, které změny klimatu způsobují.  

Pomůžeme i Vám rozvíjet udržitelné životní prostředí a budoucnost Vaší obce. 

O ASITIS s.r.o.

Tématem společnosti ASITIS je klimatická změna.

Poradenství v oblastech adaptace a mitigace klimatické změny staví na zkušenostech z projekčních ateliérů, inovativních technologiích a zahraniční dobré praxi.

Multioborový tým aktuálně pracuje na řadě strategických dokumentů, studií, či projektových dokumentací v oblastech energetiky a adaptace a mitigace klimatické změny. Dokumentace vyhotovujeme pro více než 140 katastrálních území (od obcí a mikroregionů až po statutární města Přerov, Liberec, Karviná či Mladá Boleslav). Spolupracujeme také s oborovými institucemi jako jsou Ministerstvo životního prostředí, Institut pro plánování hlavního města Prahy nebo s Evropskou vesmírnou agenturou.
Vedle poradenství pro samosprávy i soukromé firmy jsou odborníci společnosti ASITIS zapojení do řešení vědecko-výzkumných projektů s partnery VUT v Brně, Univerzitou Palackého v Olomouci či VUMOP.