Připravte se teď

ESG reporting

Jste připraveni na růst a rozvoj vaší organizace? S naplněním tohoto cíle vám pomůže náš reporting ESG, který zlepší alokaci zdrojů, optimalizuje náklady, sníží dopady regulačních zásahů, zvýší celkovou produktivitu a motivaci zaměstnanců a v neposlední řadě podpoří optimalizaci investic a kapitálových výdajů. Již nyní je ESG reporting povinný pro tisíce českých firem a okruh firem, které se bez něj neobejdou, se bude neustále zvětšovat.
Chci připravit ESG report

Chcete se nás na něco zeptat?

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

4 výhody této služby 

Podpoření celkového růstu firmy
a snížení provozních nákladů
Zelené financování
a jiné konkurenční výhody
Citelné zlepšení
firemní udržitelnosti a důvěryhodnosti
Získání klíčových dat potřebných k rozvoji
a udržitelnému řízení společnosti

Co je ESG reporting?

ESG reporting je nefinančním reportingem, který je zaměřený na tři oblasti, a sice na řízení organizací, sociální prostředí a životní prostředí, na které v ASITIS klademe velký důraz. ESG reporting pomáhá zainteresovaným stranám pochopit, jak daná organizace řídí rizika a příležitosti, které souvisejí s environmentálními, sociálními a správními kritérii, a to na bázi principů udržitelnosti. Tyto ESG faktory jsou důležité nejen pro firmy samotné, ale také investory a řadu institucí.
S čím vám pomůžeme?
Díky ESG reportingu budete mít splněné zákonné povinnosti spojené s dodržením směrnice CSRD. To ale není ani zdaleka vše. ESG report je pro firmu prospěšný v mnoha ohledech. Zvyšuje atraktivitu firmy na trhu a přispívá k rychlejšímu růstu, pomáhá s dosažením energetických úspor, je cestou k aktivní ochraně životního prostředí a efektivní správě dat a rozšiřuje možnosti pro získání evropských dotací a zeleného financování. Kromě toho také přispívá ke kvalitnímu řízení rizik, zajištění ochrany investic a mnoho dalšího.
vozový park
Solární energie

Co tato služba obsahuje?

ESG reporting se skládá ze tří pilířů:
E – Životní prostředí: Ochrana životního prostředí je naší doménou. V rámci ESG posuzujeme řízení environmentálních rizik, která souvisejí s podnikatelskou činností společnosti. Hodnotíme vliv podniku na životní prostředí se zaměřením na emise skleníkových plynu, využití zdrojů, produkci odpadů, znečištění či dopady na biologickou rozmanitost a ekosystém.
S – Sociální prostředí: Součástí našeho reportingu jsou i sociální a lidské aspekty v rámci celé organizace (zaměstnanecká práva, diverzita, inkluze, vztahy se zákazníky, komunity apod.)
G – Řízení organizace: V neposlední řadě se zaměřujeme na odpovědné řízení organizace a investičních subjektů (etika, transparentnost, korporátní vedení, kontrolní mechanismy, dodržování právních předpisů apod.)
Mám zájem o tuto službu

Co bude našim výstupem?

Výstupem naší služby je ESG report dle nové EU legislativy, výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 podle GHG protokolu a návrhy dekarbonizačních opatření.

Koho se ESG reporting týká

velkých firem (povinnost od roku 2025)
malých a středních firem (povinnost od roku 2027 – za fy2026)
dodavatelských firem
bank a investorů

Připraveni pomáhat

ve veřejném sektoru

Ozvěte se mi. Jsem tu pro vás.

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Často se nás ptáte

 • Zajímá zákazníky, zda má firma ESG reporting?

  Ano, zákazníky skutečně zajímá, zda má firma ESG reporting. Podle nedávného spotřebitelského průzkumu společnosti CBRE je pro 87 % dotázaných respondentů důležité, aby firmy zohledňovaly environmentální, sociální a správní faktory (ESG) ve svém podnikání. ESG reporting ovlivňuje jejich nákupní rozhodování, přičemž až 40% zákazníků upřednostňuje značky, které prokazují odpovědný přístup k udržitelnosti a společenským otázkám.

 • Jaké jsou požadavky směrnice CSRD o nefinančním reportování?

  Směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) rozšiřuje povinnosti nefinančního reportingu na všechny velké podniky a od roku 2027 i na kótované malé a střední firmy. CSRD se snaží zajistit transparentnost a srovnatelnost ESG dat a zavádí povinný audit nefinančních informací.

 • Proč je ESG reporting důležitý?

  ESG reporting je důležitý z mnoha důvodů. Pomáhá firmám lépe pochopit rizika a příležitosti, které jsou spojeny s jejich činností. Umožňuje jim také transparentně komunikovat své hodnoty a strategie v oblasti udržitelnosti, což může zvýšit důvěru investorů a zlepšit reputaci firmy. Nefinanční ukazatele, které jsou součástí ESG reportingu, hrají klíčovou roli při hodnocení výkonnosti firmy, a jsou stále více důležité pro rozhodování investorů.

 • Jaký je rozdíl mezi CTAP a ESG?

  ESG a jiné klimatické dokumenty mají klíčový význam pro monitorování pokroku firem/obcí v oblasti snižování skleníkových plynů a dalších cílů v oblasti životního prostředí, sociálních a správních témat. Pomocí ESG společnosti podrobně uvádějí cíle, které si stanovují, jejich emise v průběhu času a pokrok, kterého v plnění těchto cílů dosahují. Jsou zde identifikovány dlouhodobější, strategické plány. Naopak CTAP jsou krátkodobé plány zaměřené na konkrétní cíle. Ačkoli mohou být zahrnuty v zprávách ESG, měly by být vnímány jako doplňkové a specifičtější. ESG reporty slouží jako základní pilíř pro CTAP

Kdo tuto službu využil

Martin Vokřál, jednatel ASITIS s.r.o.
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS

Jsme připraveni ke spolupráci

Stačí se nám jen ozvat a rádi vám pomůžeme s některou z našich služeb
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS
Spolupráce

Související články