Připravte se teď

Komunitní energetika

Jste připraveni zvýšit svou energetickou soběstačnost a efektivnost vašich lokálních komunit? Právě pro vás je určena naše služba Komunitní energetika, díky které dosáhnete nezávislosti na velkých energetických firmách.
Chci připravit projekt komunitní energetiky

Chcete se nás na něco zeptat?

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

4 výhody této služby

Cesta k nižším výdajům 
za energie
Využití obnovitelných 
zdrojů energie
Zachování finančních zdrojů 
na lokální úrovni
Rámcový finanční plán
je součástí výstupu

Co je komunitní energetika?

Komunitně řízená energetika je cestou, jak zvýšit energetickou soběstačnost lokálních komunit. Komunitní energetika je založená na spolupráci různých typů subjektů, ať už jde o obce, podnikatele či domácnosti, a jejím cílem je získávání energie z lokálních obnovitelných zdrojů. V současné době je možné komunitní energetiku financovat z Národního programu pro životní prostředí.
S čím vám pomůžeme?
Naše služba Komunitní energetika je spojená s celou řadou přínosů. V první řadě se jedná o přínosy ekonomické, členové energetických společenství mohou díky využití obnovitelných zdrojů energie ušetřit nemalé peníze. Přínosy jsou samozřejmě také environmentální, výroba a spotřeba čisté energie vede ke snížení emisí skleníkových plynů, posílení ochrany životního prostředí a postupnému vyřazování fosilních paliv. V neposlední řadě komunitní energetika přispívá i k ekonomickému rozvoji komunit a také k vytváření nových pracovních míst.

Co tato služba obsahuje?

Součástí návrhu komunitní energetiky vypracované naší společností je následující:
analýza současného stavu řešení energetické politiky ve městě včetně organizačního zajištění a technických a procesních předpoklad
rešerše vhodných přístupů v oblasti komunální energetiky a příklady dobré praxe
organizačně-právní rozbor problematiky
rámcové prověření technické aplikovatelnosti vhodných přístupů včetně legislativních možnost
formulace vize a stanovení cílů v oblasti energetického společenství města v návaznosti na klimaticko-energetické cíle, politiky a strategie ČR a EU
rozbor komunity, stakeholderů (včetně energetických společností na území města, distributorů, výrobců energie) a médií
časový harmonogram projektů
rozbor možností ekonomických nástrojů obce např. formou městského dotačního programu
rámcový finanční plán včetně identifikace externích zdrojů financování
Mám zájem o tuto službu

Co bude našim výstupem?

Pokud se rozhodnete využít naši službu, získáte přehledný návod na to, jak docílit energetické soběstačnosti v souladu s klimatickými a energetickými strategiemi České republiky i Evropské unie. Obdržíte od nás také rozbor toho, jakými způsoby je možné samotný projekt financovat, a to včetně rámcového finančního plánu.

4 kroky ke komunitní  energetice

založení energetického společenství
monitoring, sběr dat a aplikace energetického managementu
vypracování energetické strategie nebo plánu energetické komunity
samotná realizace projektů a investic v oblasti udržitelných zdrojů energie
Větrné elektrárny jako zdroj obnovitelné energie

176 mil. Kč

Města, obce a sdružení úspěšně podala 76 kompletních a správně vyplněných návrhů v rámci výzvy č. 7/2023 na zřízení energetických společenství, požadujících podporu ve výši 137 milionů korun. Meziresortní hodnotící komise následně vybrala nejúspěšnější projekty pro postup do druhého kola, s cílem plně využít dostupnou alokaci prostředků v objemu 98 milionů korun.

Připraveni pomáhat

ve veřejném sektoru

Ozvěte se mi. Jsem tu pro vás.

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Kdo tuto službu využil

Martin Vokřál, jednatel ASITIS s.r.o.
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS

Jsme připraveni ke spolupráci

Stačí se nám jen ozvat a rádi vám pomůžeme s některou z našich služeb
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS
Spolupráce

Související články