Připravte se teď

Klimatické prověření investic

Jsme připraveni pro vás vypracovat kvalitní podklady, které umožní financovat vaše projektové záměry, konkrétně z výzev IROP Ministerstva pro místní rozvoj (IROP 2021 až 2027), MPO a OPŽP. V rámci těchto výzev se bez klimatického prověření investic při žádosti o dotaci neobejdete.
Chci připravit prověření

Chcete se nás na něco zeptat?

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

4 výhody této služby s ASITIS

Zkušenosti i s komplexními
projekty
Standardní dodání 
již od 3 týdnů
Vysoká kvalita
za dostupné ceny
splnění legislavitních požadavků
Klimatické prověření je nedílnou součástí výzev IROP Ministerstva pro místní rozvoj (IROP 2021 až 2027), MPO a OPŽP

Více ve sdělení Evropské komise —Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021–2027 (2021/C 373/01). 

 Více informací

Co je klimatické prověření investic?

Cílem klimatického prověření investic je posoudit, jestli nejsou infrastruktura či výstupy projektu zranitelné z hlediska potenciálních dlouhodobých důsledků změny klimatu. Cílem dokumentace k prověřování je posoudit, zda infrastruktura či výstupy projektu nejsou zranitelné z hlediska potenciálních dlouhodobých důsledků změny klimatu, posoudit úroveň emisí skleníkových plynů, které při projektu vzniknou a prověřit, zda infrastruktura či výstupy z projektu jsou v souladu s cílem dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a rozvojem odolným vůči změně klimatu.  
S čím vám pomůžeme?
Nová legislativa EU od roku 2021 udává povinnost zpracovat klimatické prověření investic pro veškeré infrastrukturní projekty, které jsou financované z prostředků EU v období od roku 2021 do roku 2027. S námi budete připraveni splnit požadavky, které jsou nutné k získání dotací.
městská zeleň, urban green

Co tato služba obsahuje?

Náš tým odborníků v oblasti adaptace a mitigace klimatické změny je připravený vám zpracovat kvalitní podklady, které umožní financovaní vašich projektových záměrů.

Prověřování z hlediska klimatického dopadu je proces rozdělený do dvou pilířů (zmírňování, přizpůsobení) a jejich dvou fází (prověření, podrobná analýza).

V pilíři zmírňování změny klimatu v první fázi posoudíme potřebu výpočtu uhlíkové stopy investice a dle potřeby bude zpracována fáze 2 – výpočet uhlíkové stopy investice i provozu dané infrastruktury. Výstupem pak mohou být doporučení, jejichž zajištění umožní soulad projektu s cíli klimatické neutrality do roku 2050.
V pilíři přizpůsobení se změně klimatu v první fázi vyhodnotíme zranitelnost projektu v souvislosti s dopady změny klimatu. Pokud bude zjištěna vysoká nebo střední úroveň zranitelnosti, pokračuje prověřování projektu v tomto pilíři podrobnou analýzou rizik (fází 2). Součástí jsou i doplňující informace k potřebě adaptačních opatření.
Mám zájem o tuto službu

Co bude našim výstupem?

V rámci této služby získáte prověření investic zpracované v souladu s metodickými pokyny daných dotačních titulů a sdělením Evropské komise (Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021–2027 (2021/C 373/01).
Klimatické prověření pro cyklistické stezky

Koho se klimatické prověření investic týká?

samosprávy
státní podniky
firmy a soukromé subjekty
dotační agentury

Vybrané reference

Vltavská cyklistická stezka
Cílem prověření se stala nová cyklostezska mezi obcí Zdiby a městem Klecany. Stavba zásadním způsobem ovlivní bezpečnost provozu, kterou významně zvýší.
Grant Help
Plánem města Kladna je podporovat zejména pohony na CNG a elektrobusy do roku 2030. Dopravce ČSAD MHD Kladno ve spolupráci s městem připravuje projekt na nákup 16 elektrobusů a výstavbu související dopravní infrastruktury.
MUSEum+
Klimatické prověření bylo zpracováno v rámci projektu spravedlivá transformace v Moravskoslezském kraji. Předmětem projektu je revitalizace brownfieldů a jejich transformace na novou funkci – inovativní muzeum při respektování památkové hodnoty objektů. MUSEum+ je definováno klíčovými tématy jako je udržitelnost – zelené muzeum, digitální tranzice a kreativní sektor.  
Správa a údržba silnic
Balíček šesti klimatických prověření pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje zahrnující: II/380 průtah Telnice, II/374 Obřany-Bílovice, II/152 Moravské Bránice – Silůvky, II/379 Kotvrdovice-Senetářov-Podomí, II/422 Ježov-Kyjov, II380 Mutěnice-Hodonín, I/55.
Mám zájem o tuto službu
Prověřování klimatického dopadu investic do infrastruktury se provádí pro řadu projektů IROP
klimatické prověření investic pro Vltavskou cyklistickou stezku

Připraveni pomáhat

ve veřejném sektoru

Ozvěte se mi. Jsem tu pro vás.

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Často se nás ptáte

 • Lze prověřování klimatického dopadu aplikovat na všechny typy investic?

  Prověřování klimatického dopadu investic se týká projektů infrastruktury. Prověřování se bude v budoucnu týkat i projektů vědy a výzkumu.

 • Jaké jsou náklady spojené s klimatickým prověřováním investic?

  Náklady se mohou lišit v závislosti na konkrétních potřebách projektu. Liší se také v závislosti na tom, zda je dokumentace věnována pouze Fázi 1, kdy probíhá prověřování, nebo také podrobné analýze, která se provádí až ve Fázi 2, pokud rozsah investice přesáhne limity stanovené Technickými pokyny.

  Náklady jsou rozdílné také v situaci, kdy záměr (dle Technických pokynů) vzhledem ke svému charakteru podléhá povinnosti posouzení uhlíkové stopy

 • Jak dlouho trvá zpracování dokumentace?

  Termíny dodání dokumentace se mohou lišit dle domluvy a aktuálního vytížení týmu. Obvykle výstupy dodáváme do 4 týdnů od předání veškeré podkladové dokumentace.

 • Jaké jsou legislativní požadavky pro dokumentaci?

  Dokumentace je zpracována v souladu s Technickými pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027 (2021/C 373/01) vydanými Evropskou komisí z 16. září 2021

  Dokumentace je vždy zpracována dle specifických pravidel pro žadatele a příjemce, dle konkrétní výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (IROP).

Kdo tuto službu využil

Martin Vokřál, jednatel ASITIS s.r.o.
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS

Jsme připraveni ke spolupráci

Stačí se nám jen ozvat a rádi vám pomůžeme s některou z našich služeb
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS
Spolupráce

Související články