Připravte se teď
Obnovitelné zdroje energie

Posouzení energetických úspor

Jsme připraveni pro vás vypracovat posouzení energetických úspor. 
Chci připravit posouzení

Chcete se nás na něco zeptat?

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Co je posouzení energetických úspor?

Posouzení energetických úspor je důkladný proces, který slouží k analýze současné spotřeby energie v budovách, průmyslových zařízeních, nebo jiných objektech za účelem identifikace možností pro snížení této spotřeby a souvisejících nákladů. Cílem posouzení je dosáhnout větší energetické efektivnosti, což vede k nižším nákladům na energie, zvýšení hodnoty nemovitostí, lepšímu vnitřnímu prostředí a menšímu dopadu na životní prostředí.

Proč si nechat zpracovat posouzení?
Energetické posouzení úspor je často požadováno legislativou pro velké podniky a průmyslové subjekty, veřejné instituce jako jsou školy a nemocnice, vlastníky nebo správce budov při novostavbě, rekonstrukci, prodeji nebo pronájmu. Tato povinnost může také dopadat na projekty, které čerpají veřejné finance nebo dotace na zlepšení energetické efektivnosti, a na budovy usilující o certifikáty udržitelnosti. Cílem je nejen splnit regulatorní požadavky, ale i identifikovat účinné cesty k redukci energetických nákladů a zlepšení energetické efektivity, což přináší dlouhodobé finanční a ekologické výhody.

Obnovitelné zdroje energie

Co tato služba obsahuje?

Náš tým odborníků v oblasti adaptace a mitigace klimatické změny je připravený vám zpracovat kvalitní podklady, které umožní financovaní vašich projektových záměrů.

Prověřování z hlediska klimatického dopadu je proces rozdělený do dvou pilířů (zmírňování, přizpůsobení) a jejich dvou fází (prověření, podrobná analýza).

Analýzu současného stavu – Zahrnuje sběr dat o současné spotřebě energie a vyhodnocení, jak jsou energie v objektu využívány, včetně revize energeticky náročných oblastí a zařízení.
Identifikaci možností úspor – Na základě analýzy současného stavu se identifikují oblasti, kde je možné dosáhnout úspor, například prostřednictvím vylepšení izolace, optimalizace systémů vytápění a chlazení, využití obnovitelných zdrojů energie nebo modernizace osvětlení.
Hodnocení opatření – Ocenění potenciálních energetických úspor a nákladů spojených s implementací navrhovaných řešení. Cílem je porovnat počáteční investice s očekávanými úsporami a určit dobu návratnosti investice.

Plán implementace – Vytvoření plánu pro zavedení vybraných opatření, včetně prioritizace zásahů na základě jejich efektivity a návratnosti.
Monitoring a verifikaci – Po implementaci opatření se doporučuje sledování skutečné spotřeby energie, aby se ověřilo dosažení očekávaných úspor a upravily plány podle reálných výsledků.
Mám zájem o tuto službu

Jaké výhody vám přinese posouzení úspor?

Finanční úspory a zvýšení hodnoty nemovitosti – Efektivní opatření vedou k výraznému snížení nákladů na energie a zároveň zvyšují atraktivitu a tržní hodnotu budov.
Ochrana životního prostředí – Snížení spotřeby energie a preference udržitelných zdrojů významně přispívají k redukci emisí skleníkových plynů, což má pozitivní vliv na životní prostředí.

Zlepšení vnitřního prostředí a udržitelnost – Energetická efektivita přináší nejen lepší regulaci teploty a vyšší komfort obývaného prostoru, ale také zajišťuje dlouhodobou udržitelnost činností v kontextu rostoucích cen energií a environmentálních regulací.
Solární panely sloužící jako zdroj obnovitelné energie

Připraveni pomáhat

ve veřejném sektoru

Ozvěte se mi. Jsem tu pro vás.

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Kdo tuto službu využil

Martin Vokřál, jednatel ASITIS s.r.o.
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS

Jsme připraveni ke spolupráci

Stačí se nám jen ozvat a rádi vám pomůžeme s některou z našich služeb
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS
Spolupráce

Související články