Připravte se teď

Akční plán pro klimatickou transformaci (CTAP)

Průkopnický plán pro udržitelnou transformaci, který překračuje ESG, se zaměřením na proaktivní strategii, finanční optimalizaci a posílení Vaší značky 
Chci připravit CTAP akční plán

Chcete se nás na něco zeptat?

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

4 výhody této služby 

Otimalizace a inovace 
obchodních modelů
Zelené financování
a jiné konkurenční výhody
Citelné zlepšení
firemní udržitelnosti a důvěryhodnosti
Získání klíčových dat potřebných k rozvoji
a udržitelnému řízení společnosti

Co je CTAP?

Akční plán pro klimatickou transformaci (CTAP) je proaktivní a průkopnická iniciativa, která vychází z nejnovějších poznatků a přístupů v oblasti adaptace a mitigace klimatické změny. Tato služba je navržena tak, aby místní samosprávám a organizacím poskytla konkrétní a měřitelný plán pro dosažení jejich dlouhodobých klimatických cílů skrze praktické a prioritizované kroky. CTAP klade důraz na snižování emisí, řízení rizik, přístup k financím a optimalizaci obchodních modelů, čímž zvyšuje transparentnost, důvěryhodnost a pozitivně ovlivňuje image zapojených subjektů. 

Co tato služba obsahuje?

CTAP se skládá ze čtyř pilířů:
Strategii snižování emisí: identifikující konkrétní kroky pro efektivní snížení vašich emisí v souladu s vědeckými doporučeními a cíli Pařížské dohody a Mezivládního panelu pro klima (IPCC)
Integraci do obchodní strategie a správy: klimatické cíle začleňujeme přímo do vašeho obchodního modelu a procesu rozhodování, aby bylo zajištěno, že vaše strategie reflektuje aktuální i budoucí klimatické výzvy
Strategii veřejné politiky:  podpora v dialogu s veřejnými institucemi a vytváření vzájemně prospěšných vztahů, které podporují udržitelný rozvoj a snižování emisí

Strategie rovnoprávné a spravedlivé transformace: zaměřující se na to, aby byl přechod k udržitelnějšímu hospodářství spravedlivý, s důrazem na zapojení a podporu všech zúčastněných stran, včetně zranitelných skupin

Mám zájem o tuto službu

Jaké má CTAP výhody?

Snižování emisí a efektivita: Poskytuje jasný plán pro snížení emisí a zvyšování energetické efektivity, což přispívá k dosažení klimatických cílů a snižuje provozní náklady.
Řízení rizik: Identifikuje a řeší potenciální rizika spojená s klimatickými změnami, včetně cenových výkyvů a dodavatelských řetězců, což zvyšuje odolnost organizace.
Přístup k financování: Umožňuje lepší přístup k financím, včetně zelených fondů, díky důvěryhodnému a transparentnímu přístupu k plánování a realizaci udržitelných iniciativ.
Optimalizace a inovaci obchodních modelů: Nabízí příležitostií, které vedou ke snížení emisí a provozních nákladů, zatímco posilují image a důvěryhodnost u stakeholderů.

Připraveni pomáhat

ve veřejném sektoru

Ozvěte se mi. Jsem tu pro vás.

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Často se nás ptáte

 • Co je spravedlivá trasformace? Jak firmy a obce řeší sociální a ekonomické dopady na komunity a zaměstnance?

  Spravedlivá transformace se zaměřuje na maximalizaci sociálních a ekonomických přínosů klimatických opatření, aniž by se vytvářely nebo zvyšovaly systémové nerovnosti.

  Při vytváření klimatických akčních plánů by firmy/obce měly brát v úvahu negativní dopady na znevýhodněné komunity, zaměstnance a zranitelné zákazníky a aktivně je minimalizovat.

  Společnosti by měly také aktivně spolupracovat s těmito skupinami a zahrnout je do procesu plánování a implementace svých akčních plánů.

  Např.: Podpora stávajících zaměstnanců, dodavatelů a zranitelných zákazníků v přechodu k nulovým emisím, konzultace a implementace zpětné vazby od zaměstnanců, dodavatelů a postižených komunit.

 • Co obsahuje CTAP?

  1) Strategii snižování emisí:

  Zahrnuje současné a plánované kroky (v horizontu 1-3 let) ke snížení emisí v souladu s mezinárodními cíli.

  Definuje největší a nejrelevantnější zdroje emisí firmy/města.

  Zohledňuje i investice společnosti do nových technologií a výzkumu a externí faktory (např. kapitálové investice, investice do nových zaměstnanců a odborných znalostí, technologický pokrok nebo dodavatelské vazby)

  Specifikuje cíle pro nasazení obnovitelné energie, cíle energetické účinnosti, cíle pro vozový park s nulovým výstupem emisí, cíle pro zapojení dodavatelů a nové produkty.

  Klade důraz na fluiditu strategií (schopna reagovat na nové informace, trendy a výzvy)

  2) Správu a integraci obchodní strategie:

  Integraci cílů týkajících se snižování skleníkových plynů do svých obchodních modelů a plánů.

  3) Veřejnou politiku:

  Zajištění, aby všechny politické i obchodní aktivity a asociace budou pro-klimaticky orientované a naopak vyloučili nespolupráci s organizacemi vyjadřujícími negativní postoj vůči klimatickým změnám.

  4) Rovnoprávnou a spravedlivou transformaci:

  Spravedlivá transformace se zaměřuje na maximalizaci sociálních a ekonomických přínosů klimatických opatření, aniž by se vytvářely nebo zvyšovaly systémové nerovnosti.

 • Jaký je rozdíl mezi CTAP a ESG?

  ESG a jiné klimatické dokumenty mají klíčový význam pro monitorování pokroku firem/obcí v oblasti snižování skleníkových plynů a dalších cílů v oblasti životního prostředí, sociálních a správních témat. Pomocí ESG společnosti podrobně uvádějí cíle, které si stanovují, jejich emise v průběhu času a pokrok, kterého v plnění těchto cílů dosahují. Jsou zde identifikovány dlouhodobější, strategické plány. Naopak CTAP jsou krátkodobé plány zaměřené na konkrétní cíle. Ačkoli mohou být zahrnuty v zprávách ESG, měly by být vnímány jako doplňkové a specifičtější. ESG reporty slouží jako základní pilíř pro CTAP

Kdo tuto službu využil

Martin Vokřál, jednatel ASITIS s.r.o.
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS

Jsme připraveni ke spolupráci

Stačí se nám jen ozvat a rádi vám pomůžeme s některou z našich služeb
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS
Spolupráce

Související články