Připravte se teď
Obnovitelné zdroje energie

PENB

Jsme připraveni pro vás vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) hodnotící spotřebu energie, včetně vytápění, chlazení, větrání, přípravy teplé vody a osvětlení.
Chci připravit PENB

Chcete se nás na něco zeptat?

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Co je Průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je oficiální dokument, který hodnotí a certifikuje energetickou efektivitu budov. Poskytuje důležité informace o množství energie potřebné pro provoz budovy, včetně vytápění, chlazení, ohřev vody a osvětlení. PENB je základem pro identifikaci možností úspor energie a snížení nákladů na energie. V České republice je vydávání tohoto průkazu povinné při výstavbě nových budov, významných změnách existujících budov, prodeji nebo pronájmu budov. Tento dokument pomáhá zvyšovat energetickou transparentnost nemovitostí, což přispívá k ochraně životního prostředí a podporuje udržitelný rozvoj. PENB provádíme vlastním energetickým specialistou s oprávněním.
S čím vám pomůžeme?
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve svém aktuálním znění, stanoví povinnost získání Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) pro stavebníky, majitele budov nebo společenství vlastníků jednotek. Tato povinnost se vztahuje na novostavby, významné změny stávajících budov, budovy využívané orgány veřejné moci s plochou nad 250 m², a rovněž při prodeji nebo pronájmu budov či jejich částí. Kromě pořízení PENB je nutné zajistit jeho oznámení ministerstvu prostřednictvím kvalifikované osoby, na požádání předložit průkaz ministerstvu nebo Státní energetické inspekci a dle legislativy umístit PENB na viditelném místě v budově

Co tato služba obsahuje?

Podrobnou analýzu – Provádí se komplexní posouzení všech aspektů budovy ovlivňujících její energetickou náročnost, včetně izolace, typu oken, vytápěcích a chladicích systémů, využití obnovitelných zdrojů a systémů pro ohřev vody.
Výpočet energetické náročnosti – Na základě shromážděných dat se vypočítá, kolik energie budova spotřebuje pro vytápění, chlazení, ohřev vody a osvětlení, což je vyjádřeno v kWh na m² ročně.
Návrhy na zlepšení – Součástí služby jsou také doporučení pro zvýšení energetické efektivnosti budovy, která mohou zahrnovat instalaci účinnějších systémů, zlepšení izolace nebo využití obnovitelných zdrojů energie.
Vystavení průkazu – Výsledkem služby je oficiální dokument, průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který shrnuje výsledky posouzení a uděluje budově energetický štítek od A (nejefektivnější) do G (nejméně efektivní).
Mám zájem o tuto službu

Připraveni pomáhat

ve veřejném sektoru

Ozvěte se mi. Jsem tu pro vás.

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Kdo tuto službu využil

Martin Vokřál, jednatel ASITIS s.r.o.
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS

Jsme připraveni ke spolupráci

Stačí se nám jen ozvat a rádi vám pomůžeme s některou z našich služeb
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS
Spolupráce

Související články