Připravte se teď

Slovník pojmů

Slovník pojmů
 • Vše
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Adaptační opatření
Analýza rizik a zranitelnosti (RVA)
Carbon Removal Certification Framework (CRCF)
CBAM
DNSH
Energetická chudoba a spravedlnost
Energie
Fit for 55
Fotovoltaické elektrárny
Green Deal
IPCC
IROP
Kogenerace
Komunitní energetika
Life Cycle Assessment (LCA) – Hodnocení životního cyklu
Mitigační opatření
Obnovitelné zdroje energie (OZE)
Oxid uhličitý
Pakt starostů a primátorů
Pařížská dohoda
Taxonomie EU
Výchozí emisní inventura (BEI)