Připravte se teď

Jaké jsou výhody mít CTAP? Přínosy pro firmy?

Transparentnost a důvěryhodnost: CTAP poskytuje jasný a konkrétní plán, který ukazuje, jak firma/obec zamýšlí dosáhnout svých klimatických cílů. Toto může posílit důvěru stakeholderů, včetně investorů, zákazníků a zaměstnanců.

Řízení rizik: CTAP může firmě/obci pomoci identifikovat a řešit potenciální klimatická rizika, jako jsou výkyvy v cenách zdrojů, výpadky v dodavatelském řetězci nebo změny v poptávce zákazníků v důsledku environmentálních trendů, dotací a zeleného financování.

Vylepšení image značky: V dnešní době si spotřebitelé čím dál více vybírají značky na základě jejich ekologického postavení. CTAP jasně demonstruje pozitivní přístup firmy/obce vůči klimatickým otázkám.

Přístup k financím: Investoři a finanční instituce stále častěji upřednostňují firmy s jasnými strategiemi pro boj proti změně klimatu. CTAP může pomoci firmě/obci snadněji získat finance nebo přilákat investice zelených fondů.

Optimalizace obchodních modelů: Zpracování CTAP může firmě pomoci identifikovat nové obchodní příležitosti, inovace a efektivní metody, jak snižovat emise, provozní náklady a získat konkurenční výhodu.