Připravte se teď

Jaký je proces zavedení komunitní energetiky v obci?

o Formulace vize a cílů: Komunita musí určit, jaké jsou její cíle v oblasti energetiky.

o Vytvoření technické a finanční studie: Je nutné zvážit dostupné technologie, potenciální umístění zařízení a odhadnout počáteční investice a provozní náklady.

o Zajištění financování: Získání financování může zahrnovat státní dotace, evropské fondy, soukromé investice nebo crowdfunding.

o Stanovení právní a organizační struktury: Stanovení právního rámce a organizační struktury projektu.

o Následná realizace a provoz: Stavba energetických zařízení a jejich následný provoz.