Připravte se teď

Jaký je vztah mezi komunitní energetikou a národními klimaticko-energetickými cíli?

Komunitní energetické projekty jsou často v souladu s národními a mezinárodními cíli v oblasti klimatu a energie. Pomáhají snižovat emise skleníkových plynů, zvyšovat podíl obnovitelné energie a podporovat energetickou efektivitu. V některých případech mohou tyto projekty přímo přispět k plnění národních závazků, jako jsou ty stanovené v rámci Pařížské dohody nebo cíle EU v oblasti udržitelné energie.