Připravte se teď

Porovnání strategických plánů: Místní energetická koncepce (MEK) versus Akční plán pro klima a energii (SECAP)

Martin Vokřál
07/05/2024
  • Energetika
V současné době čelí města po celém světě rostoucímu tlaku, aby se aktivně zapojila do boje proti klimatickým změnám a zároveň zefektivnila své energetické hospodářství. V České republice slouží k tomuto účelu dvě klíčové strategie: Místní energetická koncepce (MEK) a Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP). Tyto dokumenty představují nejen reakci na energetické…
Obsah článku

V současné době čelí města po celém světě rostoucímu tlaku, aby se aktivně zapojila do boje proti klimatickým změnám a zároveň zefektivnila své energetické hospodářství. V České republice slouží k tomuto účelu dvě klíčové strategie: Místní energetická koncepce (MEK) a Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP). Tyto dokumenty představují nejen reakci na energetické a klimatické cíle na úrovni EU a ČR, ale také poskytují konkrétní plány pro přechod k udržitelnějším a energeticky efektivnějším městům.

Místní energetická koncepce (MEK) je zaměřena přímo na energetiku obce či města . Jejím cílem jsou energetické úspory a podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na spotřebě/výrobě ve městě. Je to plán a jízdní řád energetického hospodářství obce do budoucna. Akční plán pro klima a energii (SECAP) sleduje emise skleníkových plynů za celou obec, tedy kromě energetiky také dopravu a veškeré další zdroje emisí CO2. SECAP si v energetice lze představit jako pohled z vrtulníku, zatímco MEK je pohled ze žebříku. MEK se soustředí se na větší detail a více se věnuje návrhům na městském majetku. Důležité je, že MEK se soustředí výhradně na energetiku. Zaměřuje se na přípravu opatření, navrhuje a počítá městu, co a kde provádět a za jakých podmínek, v jakém rozsahu, do jisté míry pomáhá s předprojekční přípravou energetických projektů. SECAP naopak sleduje primárně emise v energetice a tím se s MEK prolíná.

Na rozdíl od Místní energetické koncepce, věnující se výhradně energetice, Akční plán pro klima a energii představuje moderní rozvojovou strategii města s důrazem na životní prostředí a udržitelnost. SECAP je strukturován do dvou hlavních pilířů: mitigace emisí (zahrnující energetiku a dopravu) a adaptace obce na klimatické změny. První pilíř se soustředí na „mitigaci“ (snižování emisí), sem patří zejména energetika a doprava. Druhý pilíř obsahuje celkové řešení adaptace města na klimatickou změnu (veškeré opatření v krajině i intravilánu ve vazbě na rizika vln veder, přehřívání, sucha a dalších extrémů). SECAP je tak na rozdíl od MEK velmi komplexní a přitom dbá na to, aby opatření byla hodnotitelná, měřitelná, a dobře použitelná v praxi.

MEK i SECAP řeší všechny sektory. Od domácností, přes podnikatele (průmysl, zemědělství, služby), až po veřejný sektor. Akční plán pro klima a energii navíc řeší adaptaci na změnu klimatu, má v tomto ohledu zásadně větší záměr, ale nejde již tolik do zpracovávání návrhů opatření, ale soustředí se na analýzu, popis rizik a možností opatření, se kterými už přichází město a aktéři z jeho území.

Místní energetická koncepce je primárně nástrojem a jízdním řádem v energetice města. Akční plán je naopak postaven na spolupráci se všemi hráči v území, od velkých podniků, přes zemědělce, neziskový sektor, až po bytové domy nebo konkrétní domácnosti. Zatímco v rámci zpracovávání SECAP je spolupráce s místními stakeholdery nutná, v rámci MEK tomu tak není, ačkoliv je doporučena.

V České republice aktuálně není vypracování Místní energetické koncepce ani Akčního plánu pro klima a energii zákonnou povinností, avšak oba plány nabízejí městům výhody v reakci na energeticko-klimatické cíle EU a ČR. Příprava na budoucí legislativní změny a možnosti získání financí, jako jsou dotace z Norských fondů nebo pro zakládání energetických společenství, je pro města s dobře připravenými plány mnohem jednodušší. Akční plán pro klima a energii je zajímavá strategie z hlediska spolupráce s dalšími stranami, především firmami, ale také SVJ/bytovými družstvy, developery, zemědělsky hospodařícími subjekty, apod., zkrátka všemi, kdo se zabývají udržitelností z jakýchkoliv důvodů.

Podmínkou pro podání žádosti o dotaci pro vypracování Akčního plánu pro klima a energii je členství města či obce v  Paktu starostů a primátorů.  

Obnovitelné zdroje energie

Líbil se vám článek?

Nechte si zasílat další články na váš 
e-mail a buďte stále v obraze.
Kontaktní formulář (footer)
Přihlášením odběru novinek souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
Autor článku

Martin Vokřál

CEO společnosti ASITIS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Více o autorovi

Související články