Asitis

Města a změna klimatu

Do roku 2040 dojde v České republice k následujícím změnám:

Adaptace
 • stoupne průměrná teplota o další 1°C
 • zvýší se počet tropických dní (nad 30°C)
 • srážek bude stejně nebo méně
 • častěji naprší extrémní množství (20-50mm) deště za den
 • sucho bude častější, delší a intenzivnější

V důsledku toho můžete očekávat:

 • Dlouhodobé přehřívání a vysychání území
 • Usychání zeleně, úhyn stromů, problémy s kůrovcem
 • Problémy s dodávkami pitné vody
 • Problémy s bleskovými povodněmi
 • Snížení komfortu cestujících v MHD
 • Zvýšení tlaku na zdravotnické služby
 • Usychání lesů, změna v druhovém složení
 • Dopady na zemědělskou produkci
 • Změny v chování turistů

Co s tím můžeme udělat?

 • Poznat aktuální stav území
 • Určit dlouhodobou strategii adaptace na změnu klimatu
 • Zapojit adaptační opatření do plánovaných investic
 • Změnit management zeleně a vody
 • Získat finanční prostředky na dlouhodobá opatření
 • Vytvořit krizový plán pro extremní situace
 • Zapojit veřejnost do přípravy plánů a realizace opatření
 • Určit možnosti předcházení dalším změnám

Více podrobných a odbornějších informací najdete např. na stránkách www.klimatickazmena.cz nebo na webu Fakta o klimatu faktaoklimatu.cz