Připravte se teď

Energetika

Nabízíme komplexní služby v oblasti energetické efektivnosti a optimalizace spotřeby energie pro budovy a zařízení. Zpracováváme také strategické dokumenty pro obce a města. Naše služby přinášejí hodnotu ve formě snižování nákladů, zvyšování energetické účinnosti a podpory udržitelnosti.
Potřebuji pomoci v této oblasti

Chcete se nás na něco zeptat?

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy
Adaptace a mitigace
pod jednou střechou
Komplexní řešení a holistický přístup
propojujeme specializované obory a vyvíjíme inovativní řešení
Zkušenosti
stavíme na zkušenostech z projekčních ateliérů, inovativních technologií a dobré praxi
Výzkum a vývoj
jsme zapojení do řešení řady vědecko-výzkumných a inovačních projektů

Veřejný sektor

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
Místní energetická koncepce (MEK)
Komunitní energetika
ESG reporting
Výpočet uhlíkové stopy a Life Cycle Assessment (LCA)
Akční plán pro klimatickou transformaci (CTAP)
PENB

Soukromý sektor

Komunitní energetika
PENB

Co jsme schopni zajistit

Pro města, obce i sdružení samospráv zpracováváme Místní energetické koncepce (MEK) a Akční plány udržitelné energie a klimatu (SECAP). Pomáháme budovat energeticky plusové čtvrti a areály environmentálně příznivým způsobem.
Zpracováváme energetické studie proveditelnosti, posouzení energetických úspor,
 pro konkrétní objekty, budovy technologie (čistírny odpadních vod, úpravny vod, vodní vrty, veřejné osvětlení, sběrné dvory) i pro průmyslové areály. Nabízíme zpracování energetického posudku, auditu či PENB. Poskytujeme odborné poradenství, technickou a organizační podporu v oblasti energetického managementu.
Pomáháme renovací budov adaptovat sídla na měnící se klimatické podmínky, zvyšovat energetickou soběstačnost a bezpečnosti dodávek energií. Nabízíme tyto služby pro školy, úřady, sportovní, sociální nebo kulturní zařízení, nemocnice apod. Obcím poskytujeme poradenství v oblasti komunitní, decentrální a lokální energetiky.

Co vám pomůže vyřešit
Pomůžeme vám dosáhnout decentralizace energetických zdrojů a zvyšení energetické soběstačnosti lokálních komunit.
Pomůžeme vám s návrhy využití obnovitelných zdrojů energie (např. solární, větrné, atd.), snižením emisí skleníkových plynů a posílením ochrany životního prostředí. 

Připraveni pomáhat

v energetice

Ozvěte se mi. Jsem tu pro vás.

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Často se nás ptáte

Kdo tuto službu využil

,,Děkujeme odborníkům z Asitis, že nám dokázali detailně připravit akční plán pro naše město. Jsou to opravdoví odborníci.”

Blažena Galiová
starostka obce Šardice
Všechny reference
Martin Vokřál, jednatel ASITIS s.r.o.
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS

Jsme připraveni ke spolupráci

Stačí se nám jen ozvat a rádi vám pomůžeme s některou z našich služeb
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS
Spolupráce

Související články

Související témata

#Klimatická změna
#Akční plán
#Udržitelná energie
#Uhlíková stopa
#Místní energetická koncepce
#MEK
#Inovace
#Veřejný sektor
#MEK pro veřejný sektor
#Jaderná energie
#Elektromobilita
#Bioremediace
#Odlesňování