Připravte se teď
Harnessing satelite data for monitoring urban greenery

UpGreen 

UpGreen je inovativní službou, která pomocí umělé inteligence a satelitních dat přináší městům komplexní analýzy, předpovědi a návrhy pro rozvoj zeleně ve městech.
I am interested in UpGreen 

Chcete se nás na něco zeptat?

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Jaké moduly obsahuje UpGreen?

UpGreen Assessment
Mapuje 100 % městské zeleně bez nutnosti měření na místě a hodnotí její vitalitu a hustotu. Náš software rozpozná, jak se zelené plochy chovají, a klasifikuje místa podle jejich aktuálního stavu.

UpGreen Prediction
Model předpovídající stav zeleně v blízké budoucnosti (do 5 let) a v dlouhodobém horizontu (cca 20 let)

UpGreen Vision

Definice doporučených změn k dosažení nejlepšího možného výsledku s ohledem na změnu klimatu.
urban green

Atributy zeleně 

U městské zeleně hodnotíme:
Výšku: výška segmentu zeleně získaná ze satelitních snímků
Plochu pokryvu: celková plocha pokrytá jednotlivými kategoriemi vegetace: stromy, keře a tráva
Kategorii vegetace: segmenty nebo jednotlivé stromy (pokud je to možné) - listnaté stromy, stálezelené stromy, keře, tráva
Počet stromů: odhad celkového počtu stromů v okrese nebo v celém městě, čím lepší je pasport, tím lepší je výsledek
Polohu jednotlivých stromů: souřadnice centroidů identifikovaných jednotlivých stromů, nejlépe s přesností 50 cm.
Úroveň stresu: syntéza blízkosti stresových faktorů, jako je městský tepelný ostrov, velké silnice, technická infrastruktura, dostupnost vody atd.
Vitalita a stres stromů: celková vitalita na základě vegetačního indexu z údajů EO, skutečný stres na základě indexu fluorescence, který může ukázat sníženou vitalitu dříve, než je viditeln

Ekosystémové funce a socioekonomické a environmentální přínosy

(socioekonomické a environmentální přínosy)
Biomasa: biomasa a celkové množství uhlíku uloženého v korunách stromů.
Sekvestrace uhlíku: množství uhlíku zachyceného v korunách stromů za rok.
Regulace mikroklimatu: chladicí účinek koruny stromu vypočtený například pro horký letní den
Poskytování stínu/úkrytu: zaměřeno na zastíněné plochy stezek pro pěší/cyklisty - relativní (zastíněný podíl z celkové délky)
Zmírnění následků povodní: stromy mezi vodními plochami a zastavěnými oblastmi, včetně významu pro výšku
Snížení znečištění ovzduší: význam jednotlivých segmentů zeleně na základě blízkosti komunikací a modelu intenzity dopravy
Duševní/fyzické zdraví, rekreace, estetika: vyhodnoceno pomocí pravidla 3-30-300
Biodiverzita/zajištění biotopů: na základě singapurského indexu biodiverzity ve městech
Odolnost vůči škůdcům a chorobám: na základě variability druhů a jejich prostorového rozšíření, stresu a vitality.

Jaké výstupy dostanete?

Dokumentace, kterou pro vás připravíme, se skládá z několika částí:
Infografika (PDF, PNG): popis současného stavu městské zeleně, srovnávací grafy současného stavu a optimálního/žádoucího stavu (cíl města).
Mapové vrstvy (shapefiles): za okres: plocha pokrytí, biomasa, sekvestrace uhlíku, 3-30-300; za budovu: duševní/fyzické zdraví, rekreace, estetika, rovnost zeleně; za segment zeleně: výška, kategorie vegetace, míra stresu, vitalita, vázání uhlíku, biomasa, regulace mikroklimatu, poskytování stínu/úkrytu, zmírňování povodní, blokování znečištění ovzduší+ index ekosystémových služeb
Tabulky: popisující u jednotlivých stromů jejich výšku, polohu, spárované s pasportem (pokud je k dispozici), pro segmenty: poloha, výška, vegetační kategorie, stupeň stáří, vitalita, vázání uhlíku, regulace mikroklimatu
Závěrečná zpráva: obsahující textovou interpretaci výsledků, tabulkovou část shrnující výsledky a klíčové ukazatele výkonnosti
Chci UpGreen pro své město

Připraveni pomáhat

ve veřejném sektoru

Ozvěte se mi. Jsem tu pro vás.

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Kdo tuto službu využil

Martin Vokřál, jednatel ASITIS s.r.o.
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS

Jsme připraveni ke spolupráci

Stačí se nám jen ozvat a rádi vám pomůžeme s některou z našich služeb
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS
Spolupráce

Související články