Asitis

Řešení problému sucha

Ve střední Evropě dojde do budoucna k významnému nárůstu frekvence sucha a s ním spojených dopadů. Příprava a realizace opatření na místní úrovni by měla začít co nejdříve, aby se předešlo nejhorším dopadům sucha.

Opatření proti suchu dělíme dle priority, časového horizontu a finanční a technické náročnosti realizace. Speciální pozornost věnujeme tzv. ekosystémově založeným opatřením (tzv. „zelená a modrá infrastruktura“), jejichž hlavním funkčním prvkem je vegetace a/nebo vodní plochy. Připravíme pro vás „jízdní řád“ jednotlivých opatření v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. K prioritním opatřením v krátkodobém a střednědobém horizontu přiřazujeme potenciální národní i evropské zdroje financování.

Pro řešení problematiky sucha jsme vytvořili spolupracující tým složený z akademických pracovníků věnujících se tematice ve vědeckých projektech a z odborníků z praxe, jejichž práce na přípravě a dohledu nad realizacemi konkrétních projektů formuje již dnes naši krajinu.

K našim spolupracovníkům patří např. :

Doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (MENDELU), přední odborník na tvorbu a ochranu krajiny. Autor odborných publikací v oblasti vodního režimu a biotechnické úpravy krajiny.

Ing. Yvona Lacinová (Atregia), projektantka územních systémů ekologické stability, přes 30 let praxe v práci s krajinou, desítky realizovaných projektů.

Ing. et Ing. Filip Brtna (Terra), hlavní zpracovatel a garant analytických a projekčních zakázek ve vodohospodářství, desítky realizovaných opatření proti suchu.

Máte zájem o nezávaznou konzultaci? Ozvěte se nám.

Pokud vás zajímá vás komplexní řešení adaptací na změnu klimatu, pokračujte sem.