Připravte se teď

Zkoumáme jak malé vodní plochy brání hydrometeorologickým extrémům

Martin Vokřál
07/05/2024
Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) podpořila vědecko-výzkumný projekt s názvem “Potenciál rozvoje malých vodních ploch v krajině jako adaptačních opatření k eliminaci hydrometeorologických extrémů“. Hlavním řešitelem je Vysoké učení technické v Brně, spoluřešiteli jsou dále Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy a společnosti ASITIS a Atregia.  Hlavním cílem výzkumu je vyhodnocení potenciálu…
malé vodní plochy
Obsah článku

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV) podpořila vědecko-výzkumný projekt s názvem “Potenciál rozvoje malých vodních ploch v krajině jako adaptačních opatření k eliminaci hydrometeorologických extrémů“. Hlavním řešitelem je Vysoké učení technické v Brně, spoluřešiteli jsou dále Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy a společnosti ASITIS a Atregia

Hlavním cílem výzkumu je vyhodnocení potenciálu rozvoje malých vodních ploch (MVP) v krajině jako adaptačních opatření. Projekt je zaměřen na problematiku zvýšení retence povodí – zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu na základě návrhu a realizace adaptačních opatření formou malých vodních ploch, jako součástí komplexního systému přírodě blízkých opatření. Vodní hospodářství krajiny je vždy navrhováno v návaznosti na další funkční systémy – významné jsou v tomto kontextu Územní systémy ekologické stability (ÚSES), jejichž kontext bude také předmětem výzkumu. Projekt k identifikaci vhodných lokalit a ploch pro realizaci MVP využívá integraci nových zdrojů informací (ekoinovací) použitím technologií dálkového průzkumu Země (DPZ) – založených na vyhodnocení multispektrálních a radarových družicových dat.

Práce na projektu byly zahájené v lednu 2021 a konečné výsledky projektu budou k dispozici již v letošním roce. 

Zajímá vás více? 

Líbil se vám článek?

Nechte si zasílat další články na váš 
e-mail a buďte stále v obraze.
Kontaktní formulář (footer)
Přihlášením odběru novinek souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
Autor článku

Martin Vokřál

CEO společnosti ASITIS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Více o autorovi

Související články