Připravte se teď

Jak často probíhá aktualizace?

Aktualizace SECAP probíhá pravidelně ve stanovených intervalech, aby odrážela aktuální vývoj a dosažený pokrok. Vždy po dvou letech je hodnocena průběžná realizace projektů. Po čtyřech letech pak dochází k aktualizaci všech sledovaných údajů a hodnocení pokroku. Na konci období (v roce 2030) bude SECAP aktualizován a cíle vyhlášené pro nové desetiletí.