Připravte se teď

Jaký je rozdíl mezi místní energetickou koncepcí (MEK), akčním plánem udržitelnou energii a klima (SECAP) a adaptační strategií?

SECAP je zaměřený na akce, vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů na území obce. Opatření z oblasti energetiky, dopravy atp. jsou tedy hodnoceny primárně z hlediska jejich dopadů na klima. Naplnění klimatických cílů je hlavním kritériem plánování, čemuž jsou podřízeny další aspekty jako např. ekonomická výhodnost či celková energetická stabilita území. Na tyto otázky lépe a podrobněji odpoví MEK, kde naopak jsou jen okrajově hodnoceny emise. Oba dokumenty se tedy mohou vhodně doplňovat. SECAP také obsahuje analýzu rizik a zranitelnosti území a návrhy zaměřené na adaptaci ke klimatickým změnám. Tím je podobný adaptační strategii, kterou dokáže i částečně zastoupit. AS však toto téma řeší mnohem podrobněji a s využitím pokročilejším metod.