Připravte se teď

CBAM

Co je to CBAM?

CBAM, neboli Carbon Border Adjustment Mechanism, je mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích Evropské unie. Cílem CBAM je zabránit „úniku uhlíku“, což je situace, kdy společnosti přesouvají výrobu do zemí s nižšími environmentálními standardy, aby se vyhnuly přísnějším regulacím a nákladům na uhlíkové emise v EU. CBAM se zaměřuje na dovoz zboží ze zemí mimo EU, u kterého je při výrobě vysoká produkce skleníkových plynů.

Jak CBAM funguje?

Mechanismus spočívá v zavedení uhlíkové daně na vybrané dovozy do EU. Tato daň odpovídá ceně uhlíkových emisí, které by byly zaplaceny, kdyby bylo zboží vyrobeno v EU podle platného systému EU ETS (EU Emission Trading System).

Mechanismus CBAM funguje prostřednictvím následujících kroků:

 1. Zahrnutí vybraných produktů: CBAM se vztahuje na dovozy produktů, jako jsou cement, elektřina, hnojiva, železo a ocel, hliník, vodík a výrobky z těchto materiálů.
 2. Registrace a hlášení: Dovozci musí registrovat své produkty v CBAM Trader Portalu a hlásit emise spojené s jejich výrobou. Toto hlášení se provádí čtvrtletně.
 3. Stanovení uhlíkové daně: Výše uhlíkové daně se odvíjí od množství emisí CO2 spojených s výrobou dováženého zboží a od ceny uhlíkových povolenek v EU ETS (systém obchodování s emisemi EU). Pokud má výrobce zboží mimo EU již uhrazené poplatky za emise, může být tato částka odečtena z celkové daně.
 4. Přechodné období: Od 1. října 2023 do 31. prosince 2025 se používají standardní hodnoty obsahu skleníkových plynů pro jednotlivé druhy zboží, což umožňuje dovozcům a výrobcům přizpůsobit se novým pravidlům.

Implementace a registrace

Evropská komise zavedla několik kroků pro implementaci CBAM, včetně vytvoření CBAM Trader Portalu, kde mohou dovozci registrovat své produkty a hlásit emise spojené s jejich výrobou. V přechodném období od 1. října 2023 do 31. prosince 2025 se používají standardní hodnoty obsahu skleníkových plynů pro jednotlivé druhy zboží.

Význam CBAM

CBAM je zásadní pro dosažení klimatických cílů EU, zejména snížení emisí skleníkových plynů a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Mezi hlavní přínosy patří:

 • Ochrana evropských výrobců: CBAM zajišťuje, že evropští výrobci nebudou znevýhodněni oproti zahraničním konkurentům, kteří nemusí dodržovat tak přísné emisní normy.
 • Podpora zelených technologií: Mechanismus stimuluje investice do čistých technologií a inovací tím, že zohledňuje skutečné náklady na uhlíkové emise.
 • Globální snižování emisí: CBAM přispívá ke globálnímu snižování emisí tím, že podporuje nižší uhlíkovou intenzitu výroby nejen v EU, ale i v zemích mimo EU.

Pro více informací navštivte CBAM na stránkách Evropské komise nebo CBAM na stránkách Celní správy ČR.

 • Často se nás ptáte

 • Veřejný sektor

  Zobrazit vše
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

  Soukromý sektor

  Zobrazit vše
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

  Spolupráce & Inovace

  Zobrazit vše
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
 • Klima, udržitelnost
 • ,,Děkujeme odborníkům z Asitis, že nám dokázali detailně připravit akční plán pro naše město. Jsou to opravdoví odborníci”

  Petr Pavelka
  rektor Mendelovii univerzity
  Energetika
  Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity
  #akční plán
  #udržitelná energie
  #klimaproměsto
  Přečíst studii

  ,,Děkujeme odborníkům z Asitis, že nám dokázali detailně připravit akční plán pro naše město. Jsou to opravdoví odborníci”

  Petr Pavelka
  rektor Mendelovii univerzity
  Ekologie
  Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity
  #akční plán
  #akční plán
  #akční plán
  Přečíst studii

  ,,Děkujeme odborníkům z Asitis, že nám dokázali detailně připravit akční plán pro naše město. Jsou to opravdoví odborníci”

  Petr Pavelka
  rektor Mendelovii univerzity
  Energetika
  Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity
  #akční plán
  #akční plán
  #akční plán
  Přečíst studii

Související články