Připravte se teď

DNSH

DNSH (Do No Significant Harm) je zásada, která zajišťuje, že projekty financované z fondů Evropské unie nebudou mít významný negativní dopad na životní prostředí. Tento princip je klíčový pro naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) a zahrnuje několik hlavních oblastí, které je nutné zohlednit při realizaci projektů.

Oblasti pokryté zásadou DNSH (Taxonomie EU)

 1. Zmírňování změny klimatu: Projekty musí přispívat k omezování emisí skleníkových plynů, aby pomáhaly naplňovat cíle Pařížské dohody. To zahrnuje například investice do obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a podporu nízkoemisní dopravy.
 2. Adaptace na změnu klimatu: Projekty musí být navrženy tak, aby byly odolné vůči dopadům změny klimatu, jako jsou extrémní povětrnostní jevy, stoupající hladiny moří a změny v dostupnosti vody. To může zahrnovat opatření na zlepšení vodního hospodářství nebo ochranu před povodněmi.
 3. Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů: Projekty nesmí negativně ovlivňovat kvalitu vody ani ohrožovat ekosystémy závislé na vodě. Patří sem například opatření na snížení znečištění vody a ochranu vodních zdrojů.
 4. Přechod na oběhové hospodářství: Podpora recyklace a opětovného využití materiálů, minimalizace odpadu a podpora výrobních procesů, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Projekty by měly také podporovat používání recyklovaných materiálů jako surovin.
 5. Prevence a kontrola znečištění: Projekty musí zahrnovat opatření na snižování znečištění ovzduší, vody a půdy, a zároveň musí podporovat kvalitní nakládání s odpady.
 6. Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémů: Projekty nesmí negativně ovlivňovat chráněné druhy a jejich stanoviště. Důležitá je ochrana přírodních rezervací a podpora obnovy zničených ekosystémů.

Implementace DNSH

Implementace zásady DNSH je povinná pro všechny projekty žádající o financování z fondů EU. Projekty musí projít důkladným hodnocením, které zahrnuje environmentální dopady a soulad s cíli DNSH. Při žádosti o dotace je nutné předložit dokumentaci, která prokáže, že projekt splňuje všechny požadavky této zásady

Zásadu DNSH definuje nařízení EU z roku 2020.

 • Často se nás ptáte

 • Veřejný sektor

  Zobrazit vše
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

  Soukromý sektor

  Zobrazit vše
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

  Spolupráce & Inovace

  Zobrazit vše
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
 • Klima, udržitelnost
 • ,,Děkujeme odborníkům z Asitis, že nám dokázali detailně připravit akční plán pro naše město. Jsou to opravdoví odborníci”

  Petr Pavelka
  rektor Mendelovii univerzity
  Energetika
  Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity
  #akční plán
  #udržitelná energie
  #klimaproměsto
  Přečíst studii

  ,,Děkujeme odborníkům z Asitis, že nám dokázali detailně připravit akční plán pro naše město. Jsou to opravdoví odborníci”

  Petr Pavelka
  rektor Mendelovii univerzity
  Ekologie
  Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity
  #akční plán
  #akční plán
  #akční plán
  Přečíst studii

  ,,Děkujeme odborníkům z Asitis, že nám dokázali detailně připravit akční plán pro naše město. Jsou to opravdoví odborníci”

  Petr Pavelka
  rektor Mendelovii univerzity
  Energetika
  Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity
  #akční plán
  #akční plán
  #akční plán
  Přečíst studii

Související články