Připravte se teď

Carbon Removal Certification Framework (CRCF)

EU Carbon Removal Certification Framework (CRCF) je nový dobrovolný regulační rámec Evropské unie, který má za cíl podporovat a certifikovat procesy odstraňování uhlíku. CRCF zahrnuje přírodní a technické procesy včetně zemědělství, průmyslových procesů a biogenního zachycování uhlíku v produktech nebo jeho ukládání (CCUS). Tento rámec byl navržen tak, aby investice do odstraňování uhlíku a jejich dlouhodobého ukládání byly atraktivní v členských státech EU.

Hlavní cíle CRCF zahrnují přispění k dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a další environmentální cíle, zajištění kvalitního odstraňování uhlíku a stanovení kritérií kvality pro udržitelné a ekologicky šetrné odstraňování uhlíku. Dále CRCF stanovuje pravidla pro monitorování, vykazování a ověřování odstraňování uhlíku (MRV) a uznávání externích certifikačních orgánů.

První návrh nařízení byl přijat Evropskou komisí 30. listopadu 2022 a poté byl projednáván během roku 2023 pod švédským a španělským předsednictvím Rady. Dne 20. února 2024 Evropská komise uvítala předběžnou dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou EU o tomto rámci, která musí být nyní formálně potvrzena.

CRCF poskytuje základ pro certifikaci a podporu procesů, které přispívají k dlouhodobému snižování koncentrace CO2 v atmosféře, čímž podporuje globální úsilí o boj proti změně klimatu.

Více o CRCF.

LCA je metodika, která hodnotí environmentální dopady produktu během jeho životního cyklu, od těžby surovin až po jeho likvidaci.
 • Často se nás ptáte

 • Veřejný sektor

  Zobrazit vše
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

  Soukromý sektor

  Zobrazit vše
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

  Spolupráce & Inovace

  Zobrazit vše
  Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
 • Klima, udržitelnost
 • ,,Děkujeme odborníkům z Asitis, že nám dokázali detailně připravit akční plán pro naše město. Jsou to opravdoví odborníci”

  Petr Pavelka
  rektor Mendelovii univerzity
  Energetika
  Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity
  #akční plán
  #udržitelná energie
  #klimaproměsto
  Přečíst studii

  ,,Děkujeme odborníkům z Asitis, že nám dokázali detailně připravit akční plán pro naše město. Jsou to opravdoví odborníci”

  Petr Pavelka
  rektor Mendelovii univerzity
  Ekologie
  Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity
  #akční plán
  #akční plán
  #akční plán
  Přečíst studii

  ,,Děkujeme odborníkům z Asitis, že nám dokázali detailně připravit akční plán pro naše město. Jsou to opravdoví odborníci”

  Petr Pavelka
  rektor Mendelovii univerzity
  Energetika
  Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity
  #akční plán
  #akční plán
  #akční plán
  Přečíst studii

Související články