Připravte se teď

Co je spravedlivá trasformace? Jak firmy a obce řeší sociální a ekonomické dopady na komunity a zaměstnance?

Spravedlivá transformace se zaměřuje na maximalizaci sociálních a ekonomických přínosů klimatických opatření, aniž by se vytvářely nebo zvyšovaly systémové nerovnosti.

Při vytváření klimatických akčních plánů by firmy/obce měly brát v úvahu negativní dopady na znevýhodněné komunity, zaměstnance a zranitelné zákazníky a aktivně je minimalizovat.

Společnosti by měly také aktivně spolupracovat s těmito skupinami a zahrnout je do procesu plánování a implementace svých akčních plánů.

Např.: Podpora stávajících zaměstnanců, dodavatelů a zranitelných zákazníků v přechodu k nulovým emisím, konzultace a implementace zpětné vazby od zaměstnanců, dodavatelů a postižených komunit.