Připravte se teď

Co obsahuje CTAP?

1) Strategii snižování emisí:

Zahrnuje současné a plánované kroky (v horizontu 1-3 let) ke snížení emisí v souladu s mezinárodními cíli.

Definuje největší a nejrelevantnější zdroje emisí firmy/města.

Zohledňuje i investice společnosti do nových technologií a výzkumu a externí faktory (např. kapitálové investice, investice do nových zaměstnanců a odborných znalostí, technologický pokrok nebo dodavatelské vazby)

Specifikuje cíle pro nasazení obnovitelné energie, cíle energetické účinnosti, cíle pro vozový park s nulovým výstupem emisí, cíle pro zapojení dodavatelů a nové produkty.

Klade důraz na fluiditu strategií (schopna reagovat na nové informace, trendy a výzvy)

2) Správu a integraci obchodní strategie:

Integraci cílů týkajících se snižování skleníkových plynů do svých obchodních modelů a plánů.

3) Veřejnou politiku:

Zajištění, aby všechny politické i obchodní aktivity a asociace budou pro-klimaticky orientované a naopak vyloučili nespolupráci s organizacemi vyjadřujícími negativní postoj vůči klimatickým změnám.

4) Rovnoprávnou a spravedlivou transformaci:

Spravedlivá transformace se zaměřuje na maximalizaci sociálních a ekonomických přínosů klimatických opatření, aniž by se vytvářely nebo zvyšovaly systémové nerovnosti.