Připravte se teď

Jaký je rozdíl mezi CTAP a ESG?

ESG a jiné klimatické dokumenty mají klíčový význam pro monitorování pokroku firem/obcí v oblasti snižování skleníkových plynů a dalších cílů v oblasti životního prostředí, sociálních a správních témat. Pomocí ESG společnosti podrobně uvádějí cíle, které si stanovují, jejich emise v průběhu času a pokrok, kterého v plnění těchto cílů dosahují. Jsou zde identifikovány dlouhodobější, strategické plány. Naopak CTAP jsou krátkodobé plány zaměřené na konkrétní cíle. Ačkoli mohou být zahrnuty v zprávách ESG, měly by být vnímány jako doplňkové a specifičtější. ESG reporty slouží jako základní pilíř pro CTAP