Připravte se teď

Jaká je míra zapojení ze strany obce?

Míra zapojení obce závisí na konkrétních cílech a kapacitách. Může zahrnovat angažmá místní správy, občanů, podniků a dalších zainteresovaných stran.

Od obce se očekává spolupráce při úvodním sběru dat pro vypracování dokumentu. Zástupci obce jsou také obvykle členy pracovní, která je zodpovědná za formulaci dílčích cílů a která konzultuje a projednává návrhy opatření.

Důležitou rolí obce je také tvorba zázemí pro spolupráci a dialog s různými stakeholdery, kteří budou do tvorby dokumentu a následného plnění cílů zapojení.