Připravte se teď

Víte, jak souvisí DNSH s dokumentacemi SEA, EIA a prověřováním klimatického dopadu investic?

Jiří Jedlička
09/07/2024
  • Ekologie
  • Infrastruktura
  • Udržitelnost
Když se řekne udržitelnost, většině lidí se vybaví třídění odpadu, snižování emisí nebo ekologické produkty. Ale co když vám řeknu, že udržitelnost má i méně známé, avšak neméně důležité stránky? Pojďme se podívat na jedno z klíčových pravidel EU, které mění způsob, jakým přemýšlíme o velkých projektech a investicích - DNSH (Do No Significant Harm).…
Obsah článku

Když se řekne udržitelnost, většině lidí se vybaví třídění odpadu, snižování emisí nebo ekologické produkty. Ale co když vám řeknu, že udržitelnost má i méně známé, avšak neméně důležité stránky? Pojďme se podívat na jedno z klíčových pravidel EU, které mění způsob, jakým přemýšlíme o velkých projektech a investicích – DNSH (Do No Significant Harm).

Co je DNSH?

DNSH je zkratka pro “Do No Significant Harm”, což v překladu znamená “nezpůsobit významnou újmu”. Tento koncept je součástí Taxonomie EU, která je navržena tak, aby zajistila, že investice směřují do udržitelných projektů. DNSH zajišťuje, že žádná investice nebo projekt nepoškodí žádný z šesti hlavních environmentálních cílů, mezi které patří například ochrana vodních a mořských zdrojů, přechod na oběhové hospodářství nebo adaptace na změnu klimatu.

Jak souvisí DNSH a SEA/EIA?

Abychom pochopili, jak více DNSH ovlivňuje investice, musíme se podívat na dva další důležité procesy – SEA a EIA.

SEA (Strategic Environmental Assessment) je proces hodnocení environmentálních dopadů na strategické úrovni. Jinými slovy, když se například plánuje nová dopravní politika nebo rozsáhlý územní plán, SEA pomáhá zajistit, že jsou brány v úvahu dlouhodobé ekologické dopady těchto rozhodnutí.

EIA (Environmental Impact Assessment) se zaměřuje na konkrétní projekty. Představte si, že se má stavět nová dálnice. EIA je proces, který hodnotí, jaký dopad bude mít tato stavba na životní prostředí – od hluku a znečištění až po vliv na místní faunu a flóru.

A právě zde přichází na scénu DNSH. Jakmile projde projekt hodnocením SEA nebo EIA, musí být také prověřen z hlediska principu DNSH (viz schéma). To znamená, že i když je projekt v souladu s ekologickými standardy na papíře, musí se prokázat, že skutečně nezpůsobí žádnou významnou škodu žádnému z environmentálních cílů. DNSH je ostatně často přímo do procesů SEA a EIA zahrnuté.

DNSH a klimatické prověřování investic

Cílem klimatického prověření investic je posoudit, jestli nejsou infrastruktura či výstupy projektu zranitelné z hlediska potenciálních dlouhodobých důsledků změny klimatu.

Klimatické prověřování investic a DNSH jsou procesy běžící paralelně vedle sebe. Zatímco DNSH je třeba vypracovat v rámci všech projektů dotovaných z evropských zdrojů a to včetně vědecko-výzkumných činností, klimatické prověření investic je nezbytné pro výzvy IROP Ministerstva pro místní rozvoj (IROP 2021 až 2027), MPO a OPŽP. Nicméně, dva tematické okruhy DNSH zahrnují body zkoumané v klimatickém prověření – konkrétně jde o okruh zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se změně klimatu.

Proč by vás to mělo zajímat?

Možná si teď říkáte, proč byste se měli o DNSH zajímat. Pravdou je, že se tento koncept netýká pouze velkých korporací a vládních projektů. DNSH má potenciál ovlivnit i menší investice a podnikání. Například, pokud plánujete rozšíření své firmy nebo investici do nové technologie, může být klíčové zohlednit princip DNSH, abyste zajistili dlouhodobou udržitelnost svého podnikání.

Závěrem

DNSH je přístup, který mění způsob, jakým přemýšlíme o investicích a projektech z hlediska jejich dopadu na životní prostředí. Integrace tohoto principu s procesy SEA a EIA zajišťuje, že naše kroky směrem k udržitelné budoucnosti budou mít pozitivní dopad na naši planetu.

Líbil se vám článek?

Nechte si zasílat další články na váš 
e-mail a buďte stále v obraze.
Kontaktní formulář (footer)
Přihlášením odběru novinek souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
Autor článku

Jiří Jedlička

CEO společnosti ASITIS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Více o autorovi

Související články