Připravte se teď

Jiří Jedlička

Obchodní ředitel
420721222994
Po-Pá: 9:00 - 17:00
jedlicka@asitis.cz
Máte-li dotaz, ozvěte se

Jiří je zkušeným odborníkem na ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a dopravu. Má více než 20letou praxi v oblasti aplikovaného výzkumu a je autorem či spoluautorem přes 90 odborných článků a publikací. Svým působením nejen v oblasti výzkumu, ale i propojováním a síťováním odborníků, municipalit jak na národní tak mezinárodní úrovni se Jiří stal klíčovou postavou v několika mezinárodních i národních projektech zaměřených na udržitelnou dopravu, ekologickou únosnost území a mitigaci klimatických změn. Své zkušenosti se snaží předávat jak v rámci interního pracovní týmu, tak především veřejnému i soukromému sektoru s cílem podpořit udržitelný rozvoj a přispět ke snížení dopadů klimatické změny.

Profesní informace:

Jiří je absolventem Mendelovy univerzity v Brně, kde získal titul Ing. v oboru agroekologie (1999) a později i Ph.D. v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie (2021). Jeho profesní kariéra zahrnuje pozici výzkumného pracovníka a ředitele divize v Centru dopravního výzkumu, v.v.i., specialisty v oblasti životního prostředí a dopravy ve společnosti Ekotoxa s.r.o., a nyní působí jako specialista na adaptaci, mitigaci a klimatické změny ve společnosti ASITIS s.r.o.

Vzdělání:

  • Ing., Mendelova univerzita v Brně, obor agroekologie, 1999
  • Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, obor Aplikovaná a krajinná ekologie, 2021
  • Autorizace:· Zpracování rozptylových studí

Pracovní úspěchy:

Během své kariéry byl Jiří odpovědným řešitelem a spoluředitelem přibližně 80 národních (MD ČR, MŽP ČR, TAČR) i mezinárodních projektů (COST, 5RP, 6RP a 7RP). Jeho práce zahrnuje zpracování strategických dokumentů a koncepčních dokumentů pro státní správu a samosprávu a účast na řadě národních a mezinárodních konferencí a seminářů. Spolupodílel se na realizaci „Dopravní VaV centrum“ (CDV PLUS), který byl financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 – Regionální VaV centra.

Top realizované projekty:

Jiří se významně podílel na řadě klíčových projektů, které měly významný dopad na rozvoj udržitelné dopravy a ochrany životního prostředí. Mezi jeho top projekty patří vedení a spolupráce na mezinárodních výzkumných projektech v rámci programů jako COST, 5. rámcový program, 6. rámcový program a 7. rámcový program. Tyto projekty se zaměřovaly na řešení problémů udržitelné spotřeby energií, ekologické únosnosti území, fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou a modelování emisí a imisí.