Připravte se teď

Roman Bohovic

Dálkový průzkum země, spoluzakladatel ASITIS
+420608604610
Po-Pá: 9:00 - 17:00
bohovic@asitis.cz
Máte-li dotaz, ozvěte se

Roman Bohovic je předním expertem v oblasti pozorování Země (Earth observation), specializujícím se na monitorování zemského povrchu, dynamiku vegetace a analýzu časových řad. Po krátké akademické kariéře se rozhodl věnovat využití možností družicového monitoringu v praxi. Hledá problémy na Zemi, které je možné řešit pomocí dat z vesmíru. Je spoluzakladatelem firem ASITIS a World from Space, stál také u zrodu Brno Space Cluster-u. Podílí se na vývoji české národní družice pro monitoring Země, nebo misi k měsíci.

Profesní informace:

Roman vystudoval informatiku na VUT v Brně a pak aplikovaný obor geoinformatiky a kartografie na Masarykově univerzitě, kde absolvoval všechny stupně studia až po doktorát. Věnoval se evapotranspiraci, fenológii ekosystému a analýze časových řad družicových pozorování. Výzkumné a akademické zkušenosti získal na projektu UNESCO/ZEF ve Střední Asii a Německu, pak byl členem týmu Intersucho na Mendelově univerzitě a CzechGlobe., kde řešil hodnocení dopadů sucha na vegetaci.

V poslední dekádě se zaměřuje na aplikaci vědeckých poznatků pro vývoj operativních nástrojů v oblasti zemědělství, životního prostředí, klimatické změny a inteligentních měst vždy s využitím dat z pozorování Země. Jako technický ředitel a datový expert vede týmy pracující na několika výzkumných projektech pro Evropskou kosmickou agenturu (ESA) nebo TAČR. Věnuje se experimentům se strojovým učením, ale stejně tak vývoji produktů vhodných pro operativní provoz v praxi.

Vzdělání

 • Informační technologie na FIT VUT v Brně
 • Geoinformatika a udržitelnost, digitální kartografie a dálkový průzkum Země na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity
 • Doktorát z dálkového průzkumu Země

Pracovní úspěchy

· Copernicus Masters 2018, 2020 – vítěz

· AMBIC – národní EO mise

· Vedení 2 desítek vědecko-výzkumných a aplikačních projektů od adaptace měst na změnu klimatu po českou misi k měsíci

· Autor a spoluautor několika odborných článk

Mrkněte na profily kolegů

  Martin Vokřál
  Životní prostředí, spoluzakladatel ASITIS a CEO
  Jan Závěšický
  Energetika a ESG, spolumajitel ASITIS, vedoucí týmu mitigace
  Hana Trávníčková
  Hana Trávníčková
  Strategické dokumenty, vedoucí týmu adaptace
  Jan Labohý
  Mezinárodní projekty, spoluzakladatel ASITIS
  Jiří Jedlička
  Ochrana ovzduší, obchodní ředitel