Připravte se teď

Jaké jsou požadavky směrnice CSRD o nefinančním reportování?

Směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) rozšiřuje povinnosti nefinančního reportingu na všechny velké podniky a od roku 2027 i na kótované malé a střední firmy. CSRD se snaží zajistit transparentnost a srovnatelnost ESG dat a zavádí povinný audit nefinančních informací.