Připravte se teď

Proč je ESG reporting důležitý?

ESG reporting je důležitý z mnoha důvodů. Pomáhá firmám lépe pochopit rizika a příležitosti, které jsou spojeny s jejich činností. Umožňuje jim také transparentně komunikovat své hodnoty a strategie v oblasti udržitelnosti, což může zvýšit důvěru investorů a zlepšit reputaci firmy. Nefinanční ukazatele, které jsou součástí ESG reportingu, hrají klíčovou roli při hodnocení výkonnosti firmy, a jsou stále více důležité pro rozhodování investorů.