Připravte se teď

Jaký je rozdíl mezi LCA a měřením uhlíkové stopy?

LCA metoda posuzuje komplexní působení produktu na životní prostředí během jeho celého životního cyklu (od výroby až po likvidaci), včetně produkce emisí, spotřeba materiálu, vody atd… Jsou zde zohledněny všechny kategorie dopadu. Měření uhlíkové stopy pokrývá jen jednu kategorii dopadu na ŽP a to jsou emise skleníkových plynů.